Wij slaven der welvaart - Een nieuwe economische en politieke orde

M.S. Nasrullah

Category: Society

€ 19,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Elk mens streeft geluk en vrede na. Komt deze droom voor de massa’s ook uit? Te oordelen naar de vele rampen en oorlogen niet. Dit ondanks de oprichting van de Verenigde Naties om onbeschrijfelijke ellende van de Tweede Wereldoorlog voorgoed te bannen. Wat doen we verkeerd, ondanks vele uitvindingen en bezit van oneindig veel kennis, om ons leven aangenaam te maken? Dit boek onderzoekt al dit soort vragen. Het definieert een nieuwe economische en politieke machtsorde, waarmee door mensen veroorzaakte rampen voorgoed verdwijnen. Dan zal onze droom zich ontvouwen en ons allen, in een gelijkberechtigde wereld, welvaart en welzijn kunnen brengen.

From the book

Welvaart en welzijn zijn belangrijke graadmeters om geluk en welbevinden van de mens aan af te meten. Deze twee graadmeters zijn zowel verschillend van elkaar als elkaars supplementen. Welvaart heeft te maken met fysieke grootheden, terwijl welzijn een mentale of gevoelswaarde aangeeft. Vele fysieke grootheden hebben te maken met elementaire behoeften van de mens, zoals onderdak, voedsel, kleding, bescherming en veiligheid. Welzijnsgrootheden hebben gevoelswaarden die met mentale belevingen te maken hebben en duiden gevoelens van o.a. geluk, tevredenheid, voldaanheid, angstloosheid, waardigheid en vrede aan. Als het erop aankomt dan zijn welzijnsgrootheden van grotere waarde voor de mens dan welvaartsgrootheden, en daarvan hangt grotendeels het gedrag van mensen af. Iemand kan in zijn land een welvarend leven hebben, als plotseling zijn veiligheid niet kan worden gewaarborgd, dan zal hij deze plek verlaten om zijn heil elders te zoeken, met achterlating van alles wat hij bezit, ongeacht de waarde ervan in economische termen. Diezelfde persoon zal genoegen nemen met minimale welvaartsvoorzieningen, als zijn leven niet wordt bedreigd en hij een vredige gemoedsrust kan vinden, want als hij zijn leven zou moeten laten, zou er niks meer zijn.

In de moderne tijd zijn welvaartsgrootheden bepalend geworden voor de ontwikkeling van de wereldgemeenschappen. Bijna alles wordt in economische termen uitgedrukt, en welvaartsgrootheden vormen de basis voor het afmeten van welzijn van mensen. Geen wonder dat door omkering van de belangrijkheid van de graadmeters, vrede en geluk ver te zoeken zijn in onze wereldgemeenschappen. Maar ondanks deze omkering van de graadmeters zijn er honderden miljoenen mensen op de wereld die honger lijden, op straat of in slums leven en geen medische voorzieningen kennen, terwijl er wereldwijd voldoende voedsel wordt geproduceerd en de overige basale voorzieningen in voldoende mate aanwezig zijn. In een groot en op zichzelf zeer rijk land in Azië zal een arme van het platteland indien hij of een gezinslid een ernstige kwaal oploopt, al zijn bezittingen, waaronder het kleine stukje land dat hij bewerkt voor zijn broodwinning, moeten verkopen om medische behandeling te krijgen.

About the author

M.S. Nasrullah is geboren in Suriname (1943), dat een verenigde naties in het klein is. Hij studeerde Informatie- en Communicatietechnologie in Delft. Hij was rijksambtenaar bij Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post, belast met beleidswerk, en vervulde een diplomatieke functie bij NAVO. Hij is gehuwd, heeft drie kinderen en is gepensioneerd. Zijn hobby’s zijn koken en praktiseren/bestuderen van yoga en mystiek. Zijn levensmotto is: “Inspanning loont altijd, want energie gaat nooit verloren”. Hij debuteerde met Het Engelenboek over jihadisme en islam.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wij slaven der welvaart - Een nieuwe economische en politieke orde

Author:

M.S. Nasrullah

Category:

Society

Number of pages:

224

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

19-08-2016

ISBN:

978-94-0222-856-4 / 9789402228564

Price:

€ 19,45

Language

Dutch