Jezus - Hoe moeten we Hem noemen?

Jielis P. Ende

Category: Religion

€ 18,15
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Hoe moeten we Jezus noemen? Misschien een wat onzinnige vraag. Maar in de praktijk blijkt dat we Hem nogal makkelijk allerlei namen en functies toedichten. Jezus was een Jood en dat vergeten we nog weleens. Is dat erg? Wel, als we van Hem een Christen maken en zijn achtergrond daarmee verloochenen. De auteur heeft een aantal zaken eens op een rijtje gezet. Hij is eens wat diepgravend in de Bijbel op zoek gegaan of alle namen die we Jezus geven wel kloppen. De uitkomsten zijn soms verrassend, soms hoopgevend, soms vanzelfsprekend. De lezer wordt ook gestimuleerd zelf op onderzoek uit te gaan. Je hoeft het niet met de schrijver eens te zijn, maar weet na eigen onderzoek wel hoe en waar er gezocht moet worden.

From the book

48. Beeld van God

"Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde." Deze regel uit de Tien Woorden of Tien Geboden is ons altijd nadrukkelijk op het hart gebonden. Het ging soms zover dat men dacht dat je geen foto’s mocht maken. Ik herinner mij een hoofd der school die het beleid voerde dat er op school geen foto’s van kinderen gemaakt mochten worden. Dat was duivels. Merkwaardigerwijs keurde hij platen in prentenboeken en andere platenbundels wel goed. Je mocht geen beeld van God maken. Er is nogal eens verwarring over de vraag wat daarmee bedoeld wordt. Wat is een afbeelding? Wat is een beeld? Is een afbeelding op papier strafbaar, zonde? En een beeld dat je in je gedachten maakt? Als ik me probeer voor te stellen hoe God eruit zou zien, ben ik dan bezig met zondigen? Ik denk dat het niet eens zozeer gaat om het maken van een afbeelding, maar veel meer vanwege het gevaar dat je zo’n afbeelding gaat vereren, aanbidden. Dan vereer je niet meer God, maar een gewoon plaatje. Dat was het probleem bij allerlei afgodenvereringen. Men vereerde een kalf, een stier, een boom, of een vlakte. Dat geloof was dan ook gebaseerd op angst. En daar wil God vanaf. Hij wil geen angst. Wij moeten Hem vertrouwen op zijn woord. In woord en daad moeten wij beeld van God zijn. In Genesis 1,26 zegt God: "Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis." Betekent dat dat wij op God lijken als we voor de spiegel staan? Nee, ik denk het niet. Wat het wel betekent is dat wij door ons doen en laten laten zien dat wij kinderen van God zijn.

About the author

Jielis P. Ende was werkzaam in het onderwijs in Katwijk, op Curaçao, in Dordrecht en in Oostburg. Daarna ging voor hem een heel oude wens in vervulling, namelijk het predikantschap. De studie die daarvoor nodig was, volgde hij in Brussel en Utrecht. Het werd een prachtige zoektocht naar alles wat er in en om de Bijbel gezegd werd, geschreven werd en te zien was. En wat is er mooier om dat met anderen te mogen delen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Jezus - Hoe moeten we Hem noemen?

Author:

Jielis P. Ende

Category:

Religion

Number of pages:

158

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

05-08-2016

ISBN:

978-94-0222-829-8 / 9789402228298

Price:

€ 18,15

Language

Dutch