Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gerard de Winter

Category: Management

€ 15,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de islam staan beide volop in de belangstelling. Ze worden echter niet vaak met elkaar in verband gebracht. Deze relatie biedt echter opvallende kansen om de invulling van het islamitisch geloof te combineren met een positieve en noodzakelijke bijdrage aan de samenleving. Dit boek is het resultaat van een wetenschappelijke studie naar de islamitische kijk op ondernemerschap. Het biedt een verrassende analyse, waarbij ondermeer gebruik gemaakt wordt van gezaghebbende auteurs uit de islamitische wereld, koranverzen en uitspraken van profeet Mohammed. Het boek is daardoor interessant voor zowel moslims als niet-moslims en voor zowel ondernemers als beleidsmakers.

From the book

Voorwoord door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in de westerse wereld bezig aan een onstuitbare opmars. Steeds meer bedrijven werken bewust en systematisch aan de combinatie people, planet en profit. Maar hoe past dit concept in de islamitische wereld? En sluit het aan bij de denk- en leefwereld van de vele duizenden moslimondernemers in ons land? Zijn er raakvlakken of overheersen de verschillen? Met die vraag is onderzoeker Gerard de Winter aan de slag gegaan. De Winter kwam tot de opvallende conclusie dat de raakvlakken en overeenkomsten zeer talrijk zijn. Bij MVO gaat het om begrippen als duurzaamheid, eerlijke handel, moreel leiderschap, sociale vooruitgang en - vanzelfsprekend - om goede economische resultaten. Bij de islamitische visie op ondernemerschap is dat in de kern niet anders. Ook de islam gaat uit van marktwerking, maar wel onder een aantal duidelijke voorwaarden. Daarbij spelen begrippen als eenheid, rentmeesterschap, rechtvaardigheid, halal (toegestaan), haram (verboden) en de steun aan de armen een zeer belangrijke rol. In beide concepten staat de eigen verantwoordelijkheid centraal. Gandhi, afkomstig uit weer een andere cultuur, zei ooit: "be the change you want to see in the world". Ook hij benadrukte daarmee de eigen verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven. Kennis van en begrip voor elkaars uitgangspunten zijn cruciaal voor een wereld waarin duurzaamheid en sociale vooruitgang centraal staan. De studie van Gerard de Winter geeft voor dit wederzijdse begrip nuttige en verrassende aanwijzingen. MVO Nederland neemt ze graag ter harte bij het overleg met moslimondernemers over de vele kansen die maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt.

About the author

"Ik heb na mijn studie Internationaal Management jarenlang als export manager en marketing manager in het internationale bedrijfsleven gewerkt. De interculturele aspecten van het zakendoen hebben mij altijd geboeid. Mede daarom ben ik in 2004 begonnen aan de studie Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Mijn focus ligt daarin vooral op de relatie religie en werk. In hetzelfde jaar heb ik het marketingadviesbureau Koncerna opgericht waarin mensgerichte marketing, inspiratie en duurzame productontwikkeling centraal staan."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Author:

Gerard de Winter

Category:

Management

Number of pages:

98

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

08-05-2009

ISBN:

978-90-883-4827-3 / 9789088348273

Price:

€ 15,45

Language

Dutch