De Structuur van het Universum - Een alternatieve visie

Rien van Mook

Category: Popular Science

€ 19,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Rien van Mook gaat uit van andere fundamentele eigenschappen voor de basisstructuur van het Universum dan de wetenschap en kan daardoor een alternatieve interpretatie geven aan de gevonden natuurwetten, zonder ingewikkelde formules te hoeven gebruiken.
De essentie van het Universum wordt verklaard als een omgekeerd evenredige verandering van Ruimte en Tijd, die beide 3-dimensionaal zijn en scalair als een ballon propageren. De basisverandering is de lichtsnelheid in 3 dimensies; veranderingen kleiner dan de lichtsnelheid vormen een materiële sector (Yin) en veranderingen die groter zijn vormen een kosmische sector (Yang). Hiervan uitgaande kunnen eenvoudige verklaringen worden gevonden voor veel vragen. Hieruit voortvloeiend wordt een visie onwikkeld voor spiritualiteit.

From the book

De wetenschap ziet de wereld als materie die verschijnt in een ruimte en ziet tijd als het doek waarop de geschiedenis van het Heelal wordt geprojecteerd. Materie is daarin de fundamentele eenheid en dan ook nog in een ruimte. Dat roept dan meteen wel de vraag op ‘wat is materie dan?’
 
Het moge duidelijk zijn dat de uitkomst van wetenschappelijke experimenten op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd en dat we slechts modellen creëren om inzicht in de werkelijkheid te krijgen.
De RS-theorie is een ander model en geeft dus een andere interpretatie dan de wetenschap, maar is in zijn relatieve eenvoud beter in staat om de werkelijkheid weer te geven.
 
De RS-theorie is erop gebaseerd dat er een eenheid is die veel fundamenteler is dan materie, namelijk verandering. De wereld ontstaat alleen uit verandering. Niet verandering van iets of in iets. Nee, verandering zelf is de meest fundamentele eigenschap. Er is niets anders!
Door verandering wordt alles gevormd, ook materie. En die verandering is de doorlopende verandering van Ruimte in Tijd en andersom.
Verandering is een ‘proces’; en een proces leidt tot een product, bijvoorbeeld materie.
 
De RS-theorie vervangt dus een Heelal dat in ruimte bestaat en met tijd wordt ‘geklokt’ door een Universum dat alleen bestaat uit verandering van Ruimte in Tijd en andersom.
 
Volgens de RS-theorie bestaat het Universum uit eenheden van Ruimte en eenheden van Tijd. Die kunnen niet verder gedeeld worden en fractionele eenheden zijn dus niet mogelijk.
Ruimte en Tijd bestaan ook niet op zichzelf, het is een verhouding. R/T of T/R.
Ruimte en Tijd zijn omgekeerd evenredig, dus gelijk maar tegengesteld gericht.

About the author

Rien van Mook heeft in vele landen van de wereld gewoond door zijn werk als manager bij een grote Nederlandse oliemaatschappij. Dat leven in verschillende culturen met diverse manieren van omgaan met dingen, heeft hem een out-of-the-box wijze van denken doen ontwikkelen. Dat kwam al tot uitdrukking in zijn eerste boek De Wording van de Mensheid en nu ook in dit boek dat uit wetenschappelijk oogpunt wederom zeer verstrekkende claims bevat. De schrijver is gepensioneerd en woonachtig afwisselend in Rotterdam en Marbella Spanje.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Structuur van het Universum - Een alternatieve visie

Author:

Rien van Mook

Category:

Popular Science

Number of pages:

122

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

17-03-2017

ISBN:

978-94-0223-423-7 / 9789402234237

Price:

€ 19,00

Language

Dutch