De wonderbare schepping en de wetenschap

Ben Kura

Category: Religion

€ 20,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Dit boek wil laten zien dat de schepping en de wetenschap naar elkaar groeien, op een naar elkaar gaand pad zitten; God de Schepper die Zijn grote wonderen in de schepping openbaart en de wetenschap die ons enig inzicht in die schepping laat zien. Het grootste wonder van Zijn schepping is het leven: de planten, de dieren en de mens. Geboren uit Zijn liefde en van een onbeschrijfelijke schoonheid. En het is die liefde die aan de basis staat van al het goede wat wij kunnen ervaren en bewerkstelligen bij de ander, en dat met Jezus Christus als grote voorbeeld.

From the book

‘Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan’
 
Een prachtige, maar ook zeer juiste tekst! God heeft als eigenschap, dat Hij heilig is, dus geen zonde / verkeerde, kwade en slechte dingen kent. God is de goedheid zelve. Uitleggen wie God is aan kinderen is natuurlijk extra moeilijk, aangezien kinderen doorgaans nog geen begrip hebben van abstracte onderwerpen. Maar de meeste volwassenen hebben hier al moeite mee. Wiskunde heeft mij het vermogen gegeven om abstract te kunnen denken of zaken die abstract zijn te kunnen interpreteren. God zullen we nooit geheel kunnen begrijpen; dat ligt ons als zijn schepsels verre, verre buiten onze horizon. Maar gelukkig is er wel een manier om God te kunnen voorstellen en een redelijk beeld van hem te krijgen. In de Bijbel staat dat Jezus heeft gezegd: ‘als je wilt weten hoe de Vader is, kijk dan naar mij’. En gelukkig weten we er dankzij de Bijbel veel over. En van Jezus, zodat deze vergelijking voor ons beschikbaar en bruikbaar is. Wat mij betreft onmiddellijk en prominent opvalt is de enorme goedheid en ongekende wijsheid van een grote schoonheid! Vele volkeren uit de oudheid hebben reeds de noodzaak gevoeld om het ongrijpbare te transformeren naar iets dat meer begrijpelijk is. Een duidelijk voorbeeld is die van de joden die aan de voet van de berg Sinaï het gouden kalf aanbaden. Voor veel mensen zijn abstracte begrippen en zaken heel erg moeilijk te begrijpen of alleen maar te bevatten. Toch maken die abstracte waarden een wezenlijk onderdeel uit van onze existentie. Wijzelf hebben immers ons concrete lichaam, maar daarnaast ook onze abstracte geest. Maar daar hoeven we niet zo verwonderd over te zijn, daar het hele leven hiermee vol zit. Tevens, zo ik reeds uiteen heb gezet, is die zo concrete, tastbare materie, als je daar diep op in gaat, ook niet meer zo concreet, maar gaat het begrip hierover, feitelijk steeds meer naar de wereld van het abstracte. 

About the author

Ben Kura benut in dit boek zijn (met name) natuurwetenschappelijke kennis en zijn veelal uitgesproken, maar zeer gefundeerde meningen op vele gebieden van het leven, met al haar onderwerpen. Hij wil laten zien dat wetenschap en geloof complementair aan elkaar zijn en steeds meer naar elkaar toegroeien. Hij wil de lezer vooral ook bewust maken van het enorme Godswonder van de schepping en zeker ook van ieders persoonlijke existentie. 

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De wonderbare schepping en de wetenschap

Author:

Ben Kura

Category:

Religion

Number of pages:

158

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

31-03-2017

ISBN:

978-94-0223-489-3 / 9789402234893

Price:

€ 20,49

Language

Dutch