De Heilige Geest - Zijn Gaven en Zijn Kracht

Dr. John Owen, vertaling door Hans van Galen

Category: Religion

€ 24,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De Heilige Geest omvat het levenswerk van de 17e-eeuwse puriteinse theoloog John Owen over de Heilige Geest. Het is een grondige studie naar het wezen en het werk van de Heilige Geest, die door Owen werd voorzien van talrijke argumenten vanuit de Heilige Schrift. Dit boek is een verzameling van de vier boeken van Pneumatologia en bevat ook aanvullend werk van Owen over de Heilige Geest. De Heilige Geest is een van de weinige werkelijk grote werken over de Heilige Geest en opzienbarend in zijn omvang en wijsheid. De ideeën van Owen worden tot op de dag van vandaag besproken door historici, theologen en gelovigen.

From the book

De leer van de Geest Gods is het tweede grote artikel van de waarheden van het Evangelie aangaande de heerlijkheid van God en de zaligheid van zielen. Zonder de kennis ervan in zijn waarheid en zonder de werking ervan in zijn kracht zal het eerste totaal geen nut doen. Want toen God het grote en heerlijke werk verordende van het herstellen van de gevallen mens en van het redden van zondaren tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, heeft Hij in Zijn oneindige wijsheid twee grote middelen hiertoe aangewezen: het ene was het geven van Zijn Zoon en het andere was het geven van de Geest. Hierdoor werd een weg geopend voor het tonen van de heerlijkheid van de hele gezegende Drie-eenheid, hetgeen het uiteindelijke doel is van al Gods werken. Daarbij waren de liefde, genade en wijsheid van de Vader in het bedenken en verordenen van het hele voornemen, en de liefde, genade en nederbuigende goedheid van de Zoon in het uitvoeren, tezamen met de liefde, genade en kracht van de Geest in de toepassing van alles aan de zielen van mensen op heerlijke wijze treffend. Daarom waren er vanaf het eerste begin van de zonde twee algemene hoofdpunten in de beloften van God aangaande de verlossing. Het ene betrof de zending van Zijn Zoon om onze natuur aan te nemen en daarin voor ons te lijden. Het andere is verbonden met de zending van de Geest om de uitwerkingen en vruchten van de vleeswording, gehoorzaamheid en het lijden van Zijn Zoon aan ons mede te delen.

About the author

Wie was John Owen?

Dr. Terlaak Poot beschouwt hem als ‘man van grote geleerdheid en grote vroomheid’ (Christelijke Encyclopedie). Anderen beschouwden Owen als ‘de Engelse Calvijn’, als ‘een der grootste theologen van zijn tijd’. Spurgeon noemde hem ‘de prins onder de predikers’ en Packer schreef over dr. Owen: ‘Hij was de belangrijkste theoloog die Engeland ooit gekend heeft. Zijn tijd kende vele theologen, maar Owen stak met kop en schouders boven allen uit’ (uit: Among God’s Giants). J. J. M. Bol schreef in het George Whitefield Bulletin (januari 1997): ‘Owen was theoloog én psycholoog. Hij kende God en hij kende de mens’.
Maar, wellicht had Owen nog het béste zicht op zichzelf. In Londen hoorde hij ooit John Bunyan, de eenvoudige ketellapper, preken. Op de vraag van Karel II waarom een geleerd man als Owen genoegen kon beleven aan een preek van zo’n eenvoudige ketellapper, antwoordde Owen: ‘Ik zou, o koning, voor de bekwaamheid van deze man graag al mijn geleerdheid willen geven’.

Bron: RD, 10 juli 1998, J. van ‘t Hul

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Heilige Geest - Zijn Gaven en Zijn Kracht

Author:

Dr. John Owen, vertaling door Hans van Galen

Category:

Religion

Number of pages:

356

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

12-05-2017

ISBN:

978-94-022-3597-5 / 9789402235975

Price:

€ 24,00

Language

Dutch