Houd Moed

Ben Wentsel

Categorie: Geloofszaken

€ 24,00
Gratis verzending
Levertijd drie tot vijf werkdagen (Nederland en België)

Samenvatting

Was u Hem kwijt? Lees dan in Houd Moed dat Jezus Europa in beslag nam onder Clovis en Karel de Grote en hoe Hij hier al 20 eeuwen werkt. Was u het Bijbellezen moe? Ervaar in dit boek hoe Hij u opzoekt met Bijbelwoorden als rake treffers en weidse uitzichten. Bent u moedeloos? De Paasvorst haalt u ook uit de put. Vindt u het een chaos in de wereld met de islamitische Staat tegen Assad en Moskou voor hem, de USA tegen hem, beiden tegen IS. Zou die ene Hand ons beproeven opdat we ons tot Hem keren? De auteur plaatste bij iedere cyclus gebeden om die regelmatig te bidden Waarom? Jezus wil dat u meewerkt met Hem door (meer) te bidden. U bent niet machteloos, maar krijgt inspraak. Bidders zijn medewerkers aan het Koninkrijk van vrede en recht. Neem zelf de proef. Dit boek vormt met Keer om Europa een tweeling met een pastorale inslag vanuit een bundeling teksten.

Uit het boek

Motieven van blijdschap; Gods trouw, Jezus als Verlosser[1] 
Wat is heerlijker dan levenslang op een trouwe partner en vrienden terug te vallen. God is trouw. Daarvan getuigt Bethlehem in de streek Efrata. Aan David, die de schapen van vader Isaï daar hoedde, beloofde Hij: ‘er zal altijd een telg uit uw huis op uw troon zitten’ (2 Sam. 7; Micha 5:1). Zes eeuwen lang, van 586 af, de val van Jeruzalem, zat er geen Davidide op de troon, maar de Getrouwe vergat de afspraak niet. Hij zond ons de zoon van Maria, familie van David, die eeuwig op die troon zit (Openb. 5). Wij staan in zijn agenda genoteerd. Had u zorgen over (klein)kinderen? Zijn ingrijpen kan jaren uitblijven, het duurde duizend jaar voordat Hij zijn belofte aan Micha over Bethlehem-Efrata vervulde, blijf Hem verwachten. Het kan lang duren voor wij blij zijn met Jezus als onze Redder en Heer. Bitterheid en hoogmoed kunnen ons remmen, verdriet kan ons overstelpen. Als u deze blijdschap mist, blijf erom bidden, God is een verhoorder van gebeden. U kunt anderen vragen voor u te bidden. Als er twee of drie eenparig bidden in Jezus’ naam, dan verhoort de Vader ons en schenkt ons die blijdschap (Mat.18:19). Hij gebruikt ook middelen daartoe. Wat vindt u van de engelenzang? Kent u iemand, die bij zijn geboorte zo uitbundig is gehuldigd? Onpeilbaar is wat Hij voor ons deed en in ons doet. Wij zaten vast in een liftschacht, konden niet naar boven en niet naar beneden; op onze kreet: ‘help, haal ons eruit!’, bracht Hij die lift in beweging en opende de deur. De Redder helpt ieder die gelooft af van zijn schuld, bitterheid en straf. De Heer is bij machte die brok uit uw keel te halen, uw tegenzin te overwinnen en u zijn vrede en overstelpende blijdschap te schenken.
   Engelen riepen bij de mensen van Vaders welbehagen hart en bewustzijn wakker: huldig de Gever van dit kind. Gloria in excelsis Deo, Glory to God in the highest heaven. En vrede op aarde voor allen die Hem behagen. Sinds die hemelse hulde schallen er liederen rond de Kerstdagen. Gelukt het u nog uw mond te houden bij de massale meeslepende lof?[1] Liedboek-2013 nr 907.Jezus mijn verblijden, voor mijn hart de weide waar het vrede vindt. 

Over de auteur

Benjamin Wentsel (geb. 13 juli 1929) diende zijn Heer in vijf gemeenten van 1953 tot 1989. Hij promoveerde in 1970 in Natuur en genade op vier rooms-katholieke theologen. Hij schreef een zevendelig werk over het christelijk geloof (1981-1998) en een samenvatting in het handboek HIJ-IS-ER-BIJ, 2006. Hij trachtte zoekers te bereiken in zijn Protestants Katholieke Catechismus, 2012. Geloven en weten zijn een eenheid, hart en hoofd horen bij elkaar. Zijn gebed is dat Europa terugkeert naar de God van de Bijbel door gebedsgroepen. De Islam daagt ons uit tot terugkeer Christus. In een cultuur kan een vacuüm komen maar spoedig vullen geesten harten. Europa staat voor de keuze: wilt u Christus dienen of zoekt u uw geestelijke bronnen elders? Zal het gaan zoals het eens in Turkije ging? De auteur was van 1970 tot 2015 gehuwd met Geertruida Gerda Stam.

ReviewsSchrijf uw eigen beoordeling

:
:
:
 

Productinformatie

Titel:

Houd Moed

Auteur:

Ben Wentsel

Categorie:

Geloofszaken

Aantal pagina's:

274

Geïllustreerd:

Ja

Uitvoering/Formaat:

Paperback 16 x 24 cm

Verschijningsdatum:

27-05-2017

ISBN:

978-94-0223-536-4 / 9789402235364

Vaste prijs:

€ 24,00

Taal

Nederlands