Homeopathie en bewustzijn - in het licht van kwantumfysica en evolutie

Jan Hoes

Category: Popular Science

€ 24,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De mens bestaat uit stoffelijke moleculen en heeft ook een elektromagnetisch energieveld, zo stelt Jan Hoes, tot 2018 gepraktiseerd als arts voor homeopathie. In zijn boek brengt hij oude natuurwetten, kwantumfysica en evolutieleer samen om de basisprincipes van homeopathie en de helende werking van homeopathische geneesmiddelen uiteen te zetten. Hij stelt dat het menselijk energieveld als mogelijk uitvloeisel van het kosmisch veld van bewustzijn een scheppende rol en een zelfherstellend vermogen heeft. Als dat bij ziekte uit balans is, kan het hersteld worden door homeopathische geneesmiddelen, gemaakt van mineralen, planten of dieren. Jan Hoes pleit voor complementaire inpassing van de homeopathie in onze huidige gezondheidszorg.

From the book

Ik ben opgeleid als regulier arts en heb tijdens mijn opleiding in Nijmegen ook colleges gehad over een systematische samenhang binnen het menselijk lichaam, waardoor bepaalde organen functioneel met elkaar verbonden blijken te zijn. Zo’n samenhang noemen we dan ook een systeem of stelsel, zoals het immuunsysteem, het hormoonstelsel of het autonome zenuwstelsel, met de twee polen - de parasympaticus - kortweg PS, als een onwillekeurig werkende rem en de orthosympaticus, kortweg OS, als een aanjager. Ook kennen we de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, die functioneel meerdere organen aan elkaar koppelt. Dus de reguliere geneeskunde mag ook enigszins een holistische kijk claimen. Maar helaas, nergens wordt vervolgens geconcludeerd dat die samenhang mede te verklaren is vanuit het bestaan van een energetisch veld. Echter mogen we nu vaststellen dat het elektromagnetisch energieveld van de mens geen utopie meer is, maar een vastgesteld gegeven. De menselijke energie als levensteken van dat energieveld wordt in de meeste esotherische boeken trouwens vaak vitaliteit of levenskracht genoemd. In de Oosterse filosofie heet die vaak ‘Prana’ of ‘Chi’, in de homeopathie ‘dynamis’ of ‘levenskracht’. 

Biofotonen als informatie-overbrengers vanuit een elektromagnetisch veld

Een elektromagnetisch veld laat zich kennen door elektronen en fotonen. Die twee horen bij elkaar. De elektromagnetische kracht en informatie van elektronen wordt door fotonen overgebracht op de omgeving. Lichtdeeltjes of biofotonen zijn ook aanwezig in ons lichaam. Zij zijn de printoverbrengers van de aan golffuncties gekoppelde kwantuminformatie die na ineenstorting als feitelijke werkelijkheid ervaren wordt. Lichtgolven lijken een prima middel om via resonantie met moleculen in lichaamscellen ogenblikkelijk informatie aan hen over te dragen met moleculaire veranderingen als mogelijk gevolg. We zagen dat in hoofdstuk 2 bij de bespreking van de citroenzuurcyclus.

About the author

Jan Hoes (1948) ging na zijn afstuderen werken als schoolarts in Oss. In 1984 behaalde hij het diploma 'arts voor homeopathie' Dat jaar begon hij een eigen praktijk in Oss. Hoes schreef artikelen, patiëntenfolders en gaf interviews over homeopathie aan kranten en tijdschriften. Hij werkte mee aan radioprogramma’s over gezondheid, gaf cursussen homeopathie aan volksuniversiteiten en was docent aan de opleiding homeopathie te Eindhoven. In 2002 kwam zijn eerste boek uit.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Homeopathie en bewustzijn - in het licht van kwantumfysica en evolutie

Author:

Jan Hoes

Category:

Popular Science

Number of pages:

358

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

05-01-2018

ISBN:

978-94-0224-191-4 / 9789402241914

Price:

€ 24,00

Language

Dutch