Heer van de Oogst - Geboorte en vorming van Gods volk Israël, tot zegen van alle geslachten op Aarde

Jan van Lier

Category: Religion

€ 22,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Miljarden jaren na de oerknal, zo’n vijf miljard jaar na de geboorte van ons zonnestelsel, ongeveer drie miljoen jaar na het ontstaan van de mensheid, een kleine tweeduizend jaar vóór onze jaartelling, bezoekt de voor ons onbereikbare God een bejaarde man in het Midden-Oosten. Een mens, vanaf duizend meter hoogte nauwelijks waar te nemen, levend op een planeet die onherkenbaar opgaat in miljarden maal miljarden sterren en planeten, wordt voorwerp van Gods keuze. In een taal en op een wijze, geheel aangepast aan de omgeving en het bevattingsvermogen van deze mens, richt de grote en onbekende God het woord tot Abram. Hij bouwt een relatie met hem op en gaat een verbond met hem aan. Het zal Abrams leven ingrijpend veranderen. Waarom Abram? Er waren toch talloze mensen die gekozen hadden kunnen worden? Op dat punt blijft God de onkenbare en ondoorgrondelijke. We zullen ‘het waarom’ van deze keuze nooit weten.

Dan start God de grootste reddingsoperatie uit de geschiedenis. Dit boek gaat over de eerste fase: De geboorte en vorming van Gods uitverkoren volk Israël, tot zegen van alle geslachten op aarde.

From the book

Als God schepper is, wat is dan zijn bedoe­ling met ons? Zijn we een klein spinnetje,
machteloos spartelend aan het einde van een draadje dat Hij in zijn hand houdt? Eén kleine beweging van zijn hand en we zakken de diepte in? Is dàt het beeld?
Ziet de Almachtige wellustig toe hoe de krach­ten binnen de schep­ping verdeeld zijn, het tegen elkaar opnemen, elkaar ver­nieti­gen, totdat er één grote ruïne, één groot lijken­veld, één grote be­graafplaats over is? Is onze werkelijkheid een soort arena waarin God ons heeft gegooid als gladia­toren? Gooit Hij al­lerlei bege­renswaardige voorwerpen naar bene­den, genietend van het gevecht dat wij leveren om er zoveel moge­lijk van te bemachti­gen? Is dat het?
Is de schepping een onafgemaakte vinding? Uit verveling is God er aan begonnen, maar nu heeft het zijn aandacht niet meer. Onvol­tooid, onafge­maakt en vergeten, zijn we overgele­verd aan onszelf en de om­standighe­den. Is dat de situatie?
Of is de aarde een landgoed, rijk aan moge­lijkhe­den. Heeft God ons daarin geplaatst als beheer­ders? Is het zijn bedoe­ling ons meer te geven zodra we ons goed van onze opdracht hebben gekweten? Zouden we zo uit­einde­lijk erfgenaam kunnen wor­den? Dat is toch hetgeen industri­ëlen en fabrikanten doen met hun kinderen, voordat ze hen als medefir­manten in het bedrijf opnemen?

About the author

Jan van Lier (1932) woont in Haaren (N.Br). Hij is geboren en opgegroeid in het Veluwse Barneveld. Op zijn vijftiende ging hij naar het seminarie van de Spiritijnen in Weert. In 1960 is hij afgestudeerd aan de Theologische Faculteit van de Universiteit in Fribourg (Zwitserland). De congregatie stuurde hem naar Brazilië om filosofielessen te geven aan seminaristen. In 1962 verliet hij de congregatie, maar bleef binnen de gemeenschap van katholieke gelovigen. Daarna volgde hij de Sociale Academie en ontwikkelde zich in het personeelswerk. Hij volgde meerdere trainingen op het gebied van Organisatie- en Management ontwikkeling. Tot aan zijn pensioen werkte hij als “Hoofd Personeel en Organisatie” in twee internationale, in Nederland gevestigde bedrijven. Jan is getrouwd. Hij en zijn vrouw hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij probeert zijn theologische, religieuze en maatschappelijke ervaringen als harmonische eenheid te beleven.

Reviews

2017-12-27 15:17:03 | By: jan van Lier.
Hierbij de reactie van Dom korneel bij ontvangst. Hij heeft het nog niet kunnen lezen. Dag Jan, vanmiddag vond ik je boek in mijn postla, netjes aan mij geadresseerd. Het ziet er mooi en verzorgd uit, een frisse voorkant, prettige letter om te lezen, het ligt gemakkelijk in de hand en met een mooie foto van de auteur achterop. Allemaal uitnodigingen om het te gaan lezen.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Heer van de Oogst - Geboorte en vorming van Gods volk Israël, tot zegen van alle geslachten op Aarde

Author:

Jan van Lier

Category:

Religion

Number of pages:

218

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

24-11-2017

ISBN:

978-94-022-4068-9 / 9789402240689

Price:

€ 22,49

Language

Dutch