De Alomvattende Boodschap - Handboek inzake de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering

Ahmad bin Zayn al-Habashi - Vertaling door Harun Verstaen

Category: Religion

€ 19,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Al drie eeuwen lang wordt De Alomvattende Boodschap gebruikt door moslims als een inleidende tekst voor het bestuderen van de islam. De tekst leidt de lezer nauwgezet langs de wezenlijke onderdelen van de geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering die noodzakelijk zijn om zijn of haar plichten ten opzichte van Allah te kunnen vervullen. De stijl en helderheid van dit beknopte handboek maken het gemakkelijk voor de lezer om de basisbeginselen van de islam te begrijpen zonder enige voorafgaande kennis. De tekst werd geschreven door imam Aḥmad bin Zayn al-Ḥabashī (d. 1732 na Chr) uit Jemen.

From the book

De werkelijkheid (aṣl) van īmān is dat je ervan overtuigd bent dat Allah bestaat en dat Hij, de Verhevene, Eén is zonder partner, vergelijkbaarheid of gelijkenis.

"Er is niets dat gelijk is aan Hem en Hij is de Alhorende, de Alziende." Hij schiep de hemelen en de aarde, dood en leven, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, gezondheid en ziekte en het gehele universum en wat dit bevat.
 
Hij schiep mensen en hun handelingen en stelde hun levensonderhoud vast en de duur van hun levens. Er kan geen toename of afname zijn in deze aangewezen zaken. Niets gebeurt behalve bij Zijn besluit [qaḍā] dat het zal gebeuren en Zijn bepalen [qadar] en Zijn wil [irādah].
 
Hij, de Verhevene, is Levend en Alwetend. Hij Wil en Hij Kan. Hij is de Spreker, Toehoorder en Ziener. Hij is de Kenner van het verraad van het oog en wat verborgen is in de harten. Hij kent alle geheimen en dat wat zelfs nog meer verborgen is. Hij is de Schepper van alles en Hij is de Ene, de Onderwerper.

Hij, de Verhevene, zond onze meester Muḥammad, Zijn dienaar en Boodschapper naar de gehele mensheid voor hun leiding, zodat zij hun levens zouden kunnen perfectioneren en hun terugkeer tot Hem zouden kunnen vervolmaken. Hij hielp hem met duidelijke wonderen.

(Je dient er ook van overtuigd te zijn) dat hij, vrede en zegeningen zij met hem, waarachtig was met betrekking tot ieder feit dat hij aan ons verkondigde van Allah, waaronder:

  • de Brug [sirāṭ];
  • de Weegschaal [mīzān];
  • het Bassin [ḥawḍ];
  • en andere zaken van de Volgende Wereld en de barzakh;
  • inclusief de ondervraging door de twee engelen;
  • en de bestraffing en gelukzaligheid in het graf.

About the author

Harun Verstaen is van origine jurist en in zijn vrije tijd vertaler en proeflezer Engels-Nederlands. In 2004 werd hij, drie jaar na het schrijven van zijn afstudeerscriptie over de toepassing van de shari’ah in Soedan, op 28-jarige leeftijd moslim. Sindsdien houdt hij zich ook bezig met het bestuderen en onderwijzen van de islam. Hij heeft inmiddels diverse islamitische boeken en teksten vertaald die zijn gepubliceerd, waaronder het bekende werk ‘Onze Meester Mohammed’.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De Alomvattende Boodschap - Handboek inzake de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering

Author:

Ahmad bin Zayn al-Habashi - Vertaling door Harun Verstaen

Category:

Religion

Number of pages:

124

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

05-01-2018

ISBN:

978-94-0224-194-5 / 9789402241945

Price:

€ 19,00

Language

Dutch