Je bent meer dan je brein - Geest, ziel en lichaam in bijbels perspectief

Jenö Sebök

Category: Religion

€ 19,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Veel mensen kunnen niet geloven dat er een geestenwereld is die ons beïnvloedt. Dat er mensen door boze geesten gebonden zijn, kunnen zij nog minder geloven. Hierdoor hebben zij ook geen remedie tegen demonie. Bevrijdingspastoraat zien zij als kwakzalverij. Deze studie biedt een model waarbinnen het bestaan en het werk van demonen logisch verklaard wordt. Voorwaarde is wel dat je in een onzichtbare werkelijkheid gelooft. Maar wie gelooft daar niet in? Als je gelooft in een hiernamaals en de heilige Geest moet je ook in een geestelijke wereld geloven. Dit model geeft ook inzicht in de werking van geesten op de psyche van de mens. Die invloed ondervinden we allemaal, daarvoor hoef je niet bezeten of gebonden te zijn. Hoewel de mens een natuurlijke eenheid vormt, moeten we lichaam, ziel en geest van elkaar onderscheiden.

From the book

Een ander voorbeeld uit de Bijbel. Toen Petrus in de gevangenis zat en naar alle waarschijnlijkheid net als de andere apostel Jacobus door Herodes onthoofd zou worden, was de gemeente bij elkaar in het huis van de moeder van Johannes. Daar baden ze de hele nacht voor hem. Petrus werd door een engel op wonderbaarlijke manier bevrijd en klopte aan de poort van het huis. Het dienstmeisje Rhodé vertelde de bidders dat Petrus aan de poort stond, maar men wilde haar niet geloven. ‘Het zal z’n engel zijn’, zeiden zij. Hand. 12 Waarom dachten zij dat het zijn engel was? Volgens de meeste commentaren dachten zij aan z’n beschermengel. Het geloof aan beschermengelen was niet ongewoon in het Israël van die dagen. Mat. 18:10 Maar waarom zou zijn beschermengel aan de deur van het huis kloppen, als Petrus zelf er niet bij was? Waarschijnlijker is dat zij dachten dat Petrus gestorven was en dat het meisje zijn geest had gezien. In alle culturen zijn er mensen die geloven dat de geest van een gestorvene nog enige tijd op aarde rondwaart. En engel kan een synoniem zijn voor geest. Hand. 23:8 De materialistische neuroloog prof. Swaab mag dan zeggen "Je bent je brein" - de Bijbel zegt: "Je bent geest en je hebt een brein".

About the author

Jenö Sebök (1944) was ouderling in een PKN-kerk te Putten, toen hij in 2005 geconfronteerd werd met iemand die bevrijd moest worden van gebondenheid aan een kwade macht. Sinds zijn pensionering maakt hij deel uit van het interkerkelijke Team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing te Ermelo. Bevrijdingspastoraat is een betrekkelijk jonge vorm van pastoraat, waarin nog veel te leren valt. In de jaren dat de schrijver zich hiermee bezig houdt kreeg hij steeds meer behoefte aan een bijbels mensbeeld waarin spiritualiteit een prominente plaats krijgt. Hij is erop gaan studeren en dit boek is het resultaat.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Je bent meer dan je brein - Geest, ziel en lichaam in bijbels perspectief

Author:

Jenö Sebök

Category:

Religion

Number of pages:

146

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

16-03-2018

ISBN:

978-94-022-4379-6 / 9789402243796

Price:

€ 19,49

Language

Dutch