Cover voorkant
Vooruitgeschoven post - Pastoraat aan studenten
Vooruitgeschoven post - Pastoraat aan studenten

Vooruitgeschoven post - Pastoraat aan studenten

Ton Huttenga

Category: Religion

€ 19,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

"Studenten zijn een moeilijke doelgroep die andere aandacht nodig hebben dan andere gemeenteleden. Ook omdat zij snel doorstromen: naar een studie elders of naar een baan. In het weekend zijn ze vaak niet in de stad en als ze er zijn, komen ze nauwelijks in de kerk. Dus kwam er een aparte studentenpastor." Aldus een voormalige praeses van een studentenvereniging.

Dit boek is een evaluatie van 15 jaar studentenpastoraat in Groningen voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Studenten en oud-studenten vertellen over hun herinneringen en ervaringen. Theologen en een studentenwerker geven hun visie op deze specifieke vorm van pastoraat. De studentenpastor omschrijft zijn werkwijze en beargumenteert met grote betrokkenheid het belang van deze vooruitgeschoven post.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Het is half augustus. De Groninger Vismarkt staat vol met stands die er normaal niet staan en er wordt foldermateriaal uitgereikt. Er klinkt ook muziek, de tonen van een band en van koperblazers. Dit is de KEI-markt, de eerste activiteit in de KEI-week, waarbij de aankomende eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het studentenleven in deze stad.
Daar zijn nogal wat manieren voor. Dat is te zien aan het aanbod op de markt. Er zijn stands met aanbiedingen van producten die iedereen nodig heeft, zoals (duurzame) energie, een bank en een provider voor de mobiele telefoon. Maar er zijn natuurlijk vooral student gerelateerde zaken, vanuit de Rijks-universiteit en de Hanzehogeschool, de studieverenigingen die daaraan verbonden zijn en andere instellingen voor hoger onderwijs. Op deze markt krijgen ook de nieuwe leefomgeving en de vrije tijd van de studerenden aandacht.

Die vrije tijd kan men gebruiken om actief te worden als lid van een studentenvereniging. Veel eerstejaarsstudenten doen dat, maar er zijn ook jongeren die zich in hun eerste studiejaar voornamelijk op hun studie willen richten. Het liefst halen ze vóór september van het volgende jaar hun propedeuse, maar in elk geval willen ze zonder problemen kunnen doorstromen naar het tweede jaar.

Als studentenpredikant vind ik mijn plek tussen al deze aanbieders in. Wat is die plek? Wat maakt de studentenpastor, zoals deze predikant ook wel wordt genoemd, anders dan een lid van een christelijke studentenvereniging of dan de voorganger van een wijkgemeente in de stad Groningen? Wat is het eigene van mijn werk? In dit artikel wil ik u meenemen in mijn ervaringen, van waaruit ik antwoord geef op deze vraag. We komen dan in het bijzonder op het terrein van geloof, kerk en wetenschap.

ZIJN WAAR ZIJ ZIJN
Als studentenpredikant van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kies ik op de KEI-markt de rol van bezoeker.

About the author

Drs. Ton Huttenga (1952) was van 1976 tot 1981 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Ferwerd en Hallum. Daarna diende hij achtereenvolgens de gemeenten van Zaandam en Groningen-West. Van 2003 tot zijn emeritaat in 2018 werkte hij als studentenpredikant in Groningen.
Hij maakte deel uit van de Generale Synodes van 1987 en 1999. Daarvoor schreef hij onder andere het rapport over Sabbat en Zondag. Hij was voorzitter van het deputaatschap Kerkmuziek.
In zijn pastorale werk met studenten was hij gericht op gelijkwaardigheid en het samen verkennen van het spanningsveld tussen geloof en wetenschap.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Vooruitgeschoven post - Pastoraat aan studenten

Author:

Ton Huttenga

Category:

Religion

Number of pages:

162

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

11-05-2018

ISBN:

978-94-022-4519-6 / 9789402245196

Price:

€ 19,99

Language

Dutch