Palestijnen, zie op naar Jezus! - Een mini-uitgave

Ineke Koops

Category: Religion

€ 7,00
Paid shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)
Order at the author

Summary

“Ecce homo” (= Dit is de mens) zei Pilatus, wijzend op Christus die met een doornenkroon op het hoofd, bebloed en wel, getoond werd aan een honende en joelende menigte, die Zijn kruisdood eiste. Deze onschuldige 'Koning der koningen' is in lijden en dood aan ons gelijk geworden “om door Zijn dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.” (Hebr. 2: 14-15)

Beeld van Christus na de bloedige aanslag in een kerk in Sri Lanka met Pasen 2019

From the book

Israel, the Jewish Jacob, is an addict. He is addicted to power. An addict is irrational; he has only one obsession:
his drug, whatever that may be. Everything else is secondary. (...)
The communists were (and are) also addicted to power. What happened before the Berlin Wall came down? A pastor in
the St.Nicholas Church in Leipzig began to organise silent torch-marches in his city on Mondays, after which peace-
vespers were said in church. The number of participants grew for months. On 9 October 1989 70.000 people participa-
ted - until the Wall fell a month later.

70 years of the Babylonian captivity
70 years of communist rule
70 years of Israeli violence against Palestine

Perhaps God now thinks that enough is enough with respect to the Palestinians as well and that the miracle - that
Israel and Palestine embrace - peace is happening.

About the author

Oorlog, armoede en huiselijk geweld hebben de jeugd en het leven van de schrijfster (1937) getekend. Toen ook haar huwelijk strandde, verloor zij het geloof in God en ieder vertrouwen in mensen. Teruggeworpen op zichzelf, daalde zij af tot geestelijk en moreel verval. In het diepst van haar ellende ontmoette zij haar Verlosser, die haar nood op Zijn schouders nam, de macht van satan in haar verbrak en tegen haar zei: “Meisje, sta op!”

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Palestijnen, zie op naar Jezus! - Een mini-uitgave

Author:

Ineke Koops

Category:

Religion

Number of pages:

16

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

07-05-2020

ISBN:

978-94-640-3119-5 / 9789464031195

Price:

€ 7,00

Language

Arabic