Woerden en de Wereldbrand 1914-1918

Bert van Elk

Category: (Local) History
  • (1)

€ 20,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Eerste Wereldoorlog? Woerden? Hebben we daaraan meegedaan dan? We waren toch neutraal? Er kan nooit veel zijn gebeurd… Het zijn een paar van de vooroordelen die de schrijver van dit boek hoorde tijdens zijn zoektocht.

De Eerste Wereldoorlog eindigde een eeuw geleden en ging niet zomaar aan Woerden voorbij. Nog geen 5900 inwoners en meer dan 2000 militairen die naar Woerden kwamen. Dat had gevolgen voor iedereen. Hoe reageerde de gemeente? Heet het Exercitieterrein zo door de militairen? Waar kregen 240 Belgische vluchtelingen in Woerden onderdak?

Het staat allemaal in dit met vijftig foto’s geïllustreerde boek. Het vormt de weerslag van een zoektocht van vijf jaar. Het resultaat is ‘Woerden en de Wereldbrand 1914 – 1918’

Wedden dat u na afloop denkt: "Oh? Nooit geweten."

From the book

Op zaterdag 1 augustus werd er rond 11.00 uur bij hervormde predikant Jac. Eringa aangebeld. Op de stoep stonden burgemeester Stern en twee militairen. Hij hoorde ongetwijfeld met gefronste wenkbrauwen hun verhaal aan. Ze vorderden de Hervormde Petruskerk in het centrum van de stad.
Eringa verwees hen naar de koster en de kerkvoogden om alles in orde te maken. Daarna riep de bezorgde zielenherder de kerkenraad bijeen. De vergadering begon om 15.00 uur bij hem thuis en de grote vraag was natuurlijk: waar worden de kerkdiensten nu gehouden? Het werd tot nader order de tuin van Concordia. Voor de volgende dag, zondag 2 augustus kondigde Eringa een bidstond aan. De plaats van samenkomst stond die hele maand op de agenda tijdens de wekelijkse vergadering van de kerkenraad. Dankzij het goede weer in augustus konden de diensten zonder problemen in de open lucht plaatshebben.
Eind augustus, toen het stof van de eerste mobilisatiedagen was neergedaald en veel eenheden naar hun oorlogsbestemming waren vertrokken, was het kerkgebouw niet meer nodig voor het onderbrengen van militairen. Op zondag 6 september werd er noodgedwongen nog in de tuin van Concordia gekerkt. Het interieur van het gebouw had ondanks alle voorzorgsmaatregelen te lijden gehad van de aanwezigheid van de soldaten. Zo moesten onder meer het interieur worden afgestoft, de muren driemaal gewit, de gordijnen gewassen en de gebroken stenen in het stookhok hersteld. Dat gold ook voor de prikkeldraadomheining rond de kerk. Er lag nog een gasrekening voor de verlichting van het gebouw en eentje voor de huur van de tuin van Concordia. Alles bij elkaar een onkostenpost van 804,25 gulden. De opknapklus werd uitgevoerd door aannemer B. Wassink uit de Havenstraat.

Woerden en de Wereldbrand

About the author

Bert van Elk is in Woerden geboren en getogen en werkt sinds 1977 in de journalistiek. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Van zijn hand verschenen onder meer: ‘50 jaar na dato. Vijftien veteranen vertellen over hun periode op Nederlands Nieuw-Guinea 1958 - 1962’ en ‘Rekenmeesters in de Krijgsmacht. De geschiedenis van de stichting NIVRA Fonds Militaire administratie’.

Hij werkte mee aan diverse boeken en schreef het artikel ‘Jan en Faas overleefden de oorlog niet’ over zijn familie. Het verscheen in Heemtijdinghen, het Orgaan van de Stichts Hollands Historische Vereniging.

Reviews

2021-01-18 13:57:12 | By: Arnold van Dijk | Rating:
Dit boek is vooral interessant voor lezers die in de militaire geschiedenis geïnteresseerd zijn. Meer dan de helft van het boek beschrijft de gebeurtenissen rond de legering van groepen militairen in Woerden. Hoofdstuk 2 bevat een algemene beschrijving van de oorlogsjaren 14-18 in Woerden, en het volgende hoofdstuk bevat gegevens over de economie. Deze hoofdstukken zijn een gedetailleerde opsomming van krantenartikelen en gegevens uit correspondentie. Context en duiding ontbreken nagenoeg.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Woerden en de Wereldbrand 1914-1918

Author:

Bert van Elk

Category:

(Local) History

Number of pages:

180

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

31-08-2018

ISBN:

978-94-022-4720-6 / 9789402247206

Price:

€ 20,99

Language

Dutch

Rating:

  • (1)