Geloofsgroei door Bijbelstudies

Jan Pieter Bommel

Category: Religion

€ 20,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Geloofsgroei door Bijbelstudies is een bundel Bijbelstudies als een toegankelijke leiddraad dat de lezer aanzet tot het reflecteren over wat het betekent om een leven te leiden als mens en als Christen. Er worden specifieke onderwerpen behandeld, maar de toon en de inhoud van dit boek stijgt hier boven uit en inspireert tot het nadenken over het leven buiten de meditatie of stille tijd.

From the book

Een dief zullen de meeste mensen niet snel worden. Maar wie spreekt altijd goede woorden tot opbouw en wie spreekt er nooit kwaad? En wordt alle bitterheid altijd uit ons midden uitgebannen? Nee, als we met elkaar over ethiek gaan praten, dan praten we liever abstract over de grote verbanden. Over het milieubeheer en de ontwikkelingshulp en de misstanden in de internationale handel. Ja, het strijden tegen de ongerechtigheden in het groot, een strijd die op zichzelf prijzenswaardig is, kunnen we zelfs gebruiken om de aandacht af te leiden van onze ongerechtigheden in het klein. De profeet Jeremia zei het al: "Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het, wie kan het kennen?" Maar al zal niet iedereen het Paulus nazeggen: "Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één", toch zal menigeen zich diep schamen als hij denkt aan zijn ‘ongerechtigheden in het klein’. Want je hebt dingen gedaan waarmee je God op het hart trapte en mensen diep kwetste. En hoe kan er dan ooit nog sprake zijn van dat vertrouwde wandelen met God, dat je zo gelukkig maakte?

About the author

Jan Pieter Bommel voltooide in de avonduren een rechtenstudie (privaatrechtelijke richting) en maakte daarna een carrière in het bankwezen, van kantoordirecteur, rayondirecteur en onderdirecteur tot directeur van een algemene bank. In zijn vrije tijd werkte hij in de evangelisatie en als ouderling in gereformeerde en christelijke gereformeerde kerken. Op een bepaald moment stapte hij uit het bankwezen om zich geheel aan de theologie te wijden. Hij voltooide een academische opleiding, die werd afgesloten met een promotie tot doctor in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Geloofsgroei door Bijbelstudies

Author:

Jan Pieter Bommel

Category:

Religion

Number of pages:

174

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

29-06-2018

ISBN:

978-94-022-4611-7 / 9789402246117

Price:

€ 20,00

Language

Dutch