Over de mens en het bestaan - Alternatieve beschouwingen met betrekking tot bestaande filosofische opvattingen

Zygmunt Tokarczyk

Category: Society

€ 23,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In dit boek heeft de auteur, met betrekking tot de heersende filosofische opvattingen, geprobeerd zich zo onafhankelijk mogelijk op te stellen. Daarbij is een werk ontstaan, dat op persoonlijke wijze, een andere uitleg geeft over de bedoelde onderwerpen. Het boek gaat in op de belangrijkste thema’s, waarbij de auteur met veel moeite heeft getracht een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Er wordt stilgestaan bij wat het bestaan is en waarom het bestaat. Maar ook wat de menselijke natuur inhoudt en wat de zin is van het leven. Het werk volgt de opbouw van onze kennis en het gedrag, dat daarmee in overeenstemming is. Er wordt vervolgens uitgebreid ingegaan op de ethiek, de moraal en het recht, welke verklaren waarom de mens rechten en plichten kent. Tevens wordt de mens als kunstzinnig wezen belicht. Ter afsluiting volgt een kritische bezinning op het leven.

From the book

Filosofie probeert kennis te verwerven over het wezen van het bestaan. Het wezenlijke van het bestaan wordt geformuleerd als definities, onze kennis daarvan is filosofisch. Het wezen van iets bestaands wordt gevormd door de gemeenschappelijke en onveranderlijke eigenschappen die we eraan toekennen. Wanneer men probeert het bestaan vanuit een god te verklaren, dan is God wezenlijk voor het begrijpen van het bestaan. Tracht men het vanuit de mens zelf te verklaren, dan is het menselijk bewustzijn wezenlijk voor het begrijpen daarvan. Maar het gaat bij het filosoferen ook om het vinden van een adequate manier van leven en hoe we als redelijke wezens zo veel mogelijk onze eigen doelen weten te realiseren. Wat de naïeve mens voor het belangrijkste houdt zijn zaken als materiële rijkdom, eer en genot. Hij wordt daardoor vaak zozeer in beslag genomen, dat hij zijn gehele doen en laten daarop baseert. Hij jaagt materiële rijkdom, eer en genot na, omdat het hem voldoening geeft. Genoemde zaken zijn enkel nuttig om zijn leven te veraangenamen en zijn geen doel op zich. Ze verwarren zijn geest en stompen hem af. Aanleiding tot filosofische bezinning is dan ook de ontevredenheid die we ervaren aangaande de kennis over ons dagelijks leven. Het streven naar bovengenoemde zaken geeft enkel een beperkte, kortstondige bevrediging die opnieuw een genot en een begeerte opwekt. Ons leven wordt dan meer geleid door onze emoties en gevoelens dan door onze deugden.

About the author

Zygmunt Tokarczyk (1954) heeft een klinische chemische studie gevolgd. Bij de toenmalige Keuringsdienst van Waren kreeg hij een aanstelling op de afdeling microbiologie en later de functie van inspecteur. Een positie, waarin hij nog steeds werkachtig is.
Zijn interesse ging geleidelijk uit naar de fundamentele aspecten van het bestaan. Gaandeweg verdiepte hij zich autodidactisch in vele filosofische vraagstukken en probeerde hij een antwoord te vinden op zaken die wezenlijk zijn voor het bestaan en de mens: wat is de werkelijkheid, waarom bestaat het, en hoe ervaren we deze aanwezigheid als mens? Dit leidde uiteindelijk tot het schrijven van een boek over de kernvragen van het leven, die elke mens eigenlijk wel stelt.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Over de mens en het bestaan - Alternatieve beschouwingen met betrekking tot bestaande filosofische opvattingen

Author:

Zygmunt Tokarczyk

Category:

Society

Number of pages:

266

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

14-12-2018

ISBN:

978-94-022-4986-6 / 9789402249866

Price:

€ 23,00

Language

Dutch