Maskerade van de Economische Groei - Een kritisch essay

Nic Douben

Category: Popular Science
  • (1)

€ 18,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Economische groei is de laatste eeuw een bijna onaantastbaar streven geworden. Steeds meer produceren is het credo geworden. Met behulp van technologische vernieuwingen is veel vooruitgang geboekt. Maar ook is de mensheid lange tijd vergeten, dat dit alles ten koste van moeder aarde gaat. Theorieën over economische groei zijn in dit opzicht schromelijk tekort geschoten. Het is de hoogste tijd dat wetenschappers en verantwoordelijken voor het beleid van overheid en bedrijfsleven nu actie gaan ondernemen. Vluchten kan niet meer.

From the book

Nu de transitie naar een duurzame en dus ook ecologisch verantwoorde groei meer in de politieke en maatschappelijke belangstelling is komen te staan, leek het mij zinvol in dit essay voor een breed publiek daar aandacht aan te besteden. Vooral omdat in het politieke en commerciële domein weer flink wordt ingezet op de groei van de economie als de belangrijkste oplossing voor een aantal maatschappelijke en economische problemen, wordt de aandacht voor andere manieren van welvaartsbevordering vaak achteloos onder het tapijt geveegd. De verschillende nadelige effecten die wereldwijde traditionele economische groei met zich meebrengt, worden dan ook snel naar de achtergrond gedrukt. Terugvallen op de economischpolitieke recepten die in het verleden zijn toegepast, wordt weer in heel veel toonaarden bezongen en op veel plaatsen in praktijk gebracht. En aan de ecologische houdbaarheid van de economische groei wordt hierdoor vaak nauwelijks meer dan lippendienst bewezen. Overheden, ondernemingen én consumenten maken zich hieraan ieder op eigen manier schuldig. Inslaan van werkelijk nieuwe paden die de transitie naar een inclusieve groei bevorderen, ziet zich veelal geblokkeerd door overwegingen van primaire economische concurrentie en goedkoopte van producten.
Daarnaast speelt een zekere ideologische bijziendheid die kan worden aangetroffen bij de leiders in de politiek en in het internationale bedrijfsleven ook nog een remmende rol.

About the author

Tussen 1971 en 2002 is Nic Douben [1939] als hoogleraar economie achtereenvolgens werkzaam geweest aan vier Nederlandse universiteiten. Ook was hij als beleidsadviseur en toezichthouder betrokken bij instellingen en ondernemingen. Nog steeds volgt hij het functioneren van het economische stelsel en hij heeft daarbij vooral belangstelling voor de invloed van de technologische ontwikkeling op mens en maatschappij.

Reviews

2018-08-29 12:34:29 | By: Frans Dekkers | Rating:
Een zeer toegankelijk essay waarin de manco's van het bestaande denken in economische modellen tamelijk genadeloos worden blootgelegd. Maar het boek wijst ook constructief de weg naar een andere benadering. De auteur houdt een bevlogen pleidooi voor het uitbreiden van economische parameters met aspecten als het milieu, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk welzijn. Hier spreekt een ervaren econoom, maar ook een gewone burger die zich oprecht zorgen maakt over de toekomst van de aarde en haar bewoners. Sterkste punt: je hoeft geen economie gestudeerd te hebben om zijn gedachtegang te kunnen volgen. Van harte aanbevolen.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Maskerade van de Economische Groei - Een kritisch essay

Author:

Nic Douben

Category:

Popular Science

Number of pages:

112

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback A5

Release date:

20-07-2018

ISBN:

978-94-0224-644-5 / 9789402246445

Price:

€ 18,49

Language

Dutch

Rating:

  • (1)