Ook de God van heidenen - Israël en de kerk voorbij de vervangingsleer

E. Vreugdenhil

Category: Religion

€ 18,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Is God de God van Joden alleen, of is Hij het ook van de heidenen? Die vraag stelt Paulus in een brief aan zijn lezers, Joden en niet-Joden uit de volken woonachtig in de wereldstad Rome. Een spannende vraag, gesteld in de context van de zoektocht hóe samen te leven als Joodse en heiden-gelovigen in Christus. Gelukkig is Paulus antwoord direct aansluitend: Ja, Hij is ook de God van de heidenen!

Dit boekje zoekt aansluiting bij de herbezinning die in de kerk op gang is gekomen om de vervangingsleer te herzien en toenadering te zoeken tot onze oudste broeder, het Joodse volk. Wat betekent dit voor kerkelijke praktijken die inmiddels onderdeel uitmaken van onze geloofsbeleving, maar wel uitvloeisels van de vervangingsleer zijn?

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Veel christenen erkennen intussen wel dat hun geloof in Jezus betekent dat er een unieke verbondenheid is met het Joodse volk. Er is ook wel aandacht voor Israël. Er zijn organisaties die zich inzetten voor Israël, overlegorganen, belangenorganisaties. Het is heel belangrijk en waardevol dat deze herbezinning op de vervangingstheologie op gang is gekomen en we daar ook vele resultaten van zien. Toch lijkt heden ten dage de discussie ergens te stagneren. Tot op zekere hoogte worden visies herbekeken, gediscussieerd, voorzichtig herzien, anders geformuleerd. Maar zijn we ook consequent in onze nieuw gevormde overtuigingen? Wordt het ook praktisch en concreet gemaakt of stoppen we bij een theoretisch heroverwegen? Houden we niet onbewust onverminderd en onveranderd vast aan oude interpretaties? Hebben we aandacht voor de diverse kerkelijke praktijken en toepassingen die lang geleden vanuit de vervangingstheologie de kerk inkwamen?
Hoewel er theoretisch vaak afstand wordt genomen van de vervangingsgedachte, lijkt het diep verankerd te zitten, vastgeklonken aan allerlei aspecten van de christelijke leer en het christelijke leven.

About the author

E. Vreugdenhil is hulpverlener in de jeugdzorg.
Ze is getrouwd en heeft 4 kinderen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Ook de God van heidenen - Israël en de kerk voorbij de vervangingsleer

Author:

E. Vreugdenhil

Category:

Religion

Number of pages:

116

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

02-11-2018

ISBN:

978-94-0224-876-0 / 9789402248760

Price:

€ 18,49

Language

Dutch