Wereldtaal en glamour - Over de charme van het “buitenlands” sinds het Grieks van de Romeinen

Paul Wijnands

Category: Society

€ 20,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

WERELDTAAL EN GLAMOUR. We willen ‘buitenlands’ praten. Vooral de wereldtaal. Maar als we met ons ‘woordje over de grens’ gaan dwepen, wat dan? Dan worden we in het Nederlands minder creatief. Niet erg, we horen er bij. Maar het erbij horen is schijn, en gedweep leidt tot intolerantie. Het Grieks omringde zich met veel glitter. Zo werd het een glamourtaal. Een glamourtaal is aanlokkelijk, een koloniale taal niet. We onderscheiden zes glamourtalen: het Grieks, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans en Engels. Net als hoge bloeddruk is een glamourtaal in feite een stille moordenaar. Op het verleidelijke ‘universele’ Frans reageerden velen met het romantiseren van de volkscultuur. Dat leidde tot nationalisme en oorlogen. Dit boek vertelt waarom glamourtalen uitsluitend lonken naar de culturele en politieke ‘mainstream’.

From the book

Een internationale prestigetaal draagt ontegenzeggelijk bij aan de materiële en immateriële welvaart van de mens. Maar als een dergelijke wereldtaal, als gevolg van haar voorbeeldfunctie, ten prooi valt aan dweperij en verafgoding, heeft dat onvermijdelijk schadelijke gevolgen. Dan wordt het desbetreffende idioom een bling-blingtaal. En voor dat begrip dat wij hier lanceren als een nieuw concept, gebruiken we in dit boek een aantal synoniemen. Bijvoorbeeld: blitstaal (van: de blits maken), cultustaal, praaltaal, glittertaal en glamourtaal.
In de geschiedenis van de mens tellen wij zes cultustalen: het Grieks, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans en Engels. Zij komen alle in dit boek aan bod.
Wie zo in de ban is van een glittertaal dat hij niets anders meer kan of wil horen (of spreken), verwacht dat alle heil komt uit één windrichting. Het leren en spreken van andere talen ten behoeve van de overige windrichtingen, ziet hij dan ook als overbodig. Achter de pathetische verering van de glamourtaal gaat de wens schuil om de Babylonische spraakverwarring uit de Bijbel vooral te zien als een straf van God waarvan de mens zich kan bevrijden door zich in te zetten voor eentaligheid. Het streven naar absolute eentaligheid mogen we naïef noemen, althans als we het afzetten tegen het gegeven dat alle levende wezens voor hun voedselketen afhankelijk zijn van zoveel mogelijk andere wezens. Nu zijn talen weliswaar geen levende wezens, maar ze hebben daar wel zijdelings mee te maken. Een taal is namelijk een uitermate complex systeem waarmee de mens, dus een levend wezen, zich niet alleen uitdrukt, maar dat hem ook in staat stelt vorm en inhoud te geven aan zijn denkwereld. Elke taal verschilt zozeer van een andere dat ook de denkwereld waarvoor ze staat, anders is. En dat anders zijn is de kern van diversiteit.

About the author

Paul Wijnands (Maastricht, 1946) is doctor in de taalwetenschappen (Université Paris XIII). Hij werkte in het hoger en universitair onderwijs, in respectievelijk Nederland en Frankrijk.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wereldtaal en glamour - Over de charme van het “buitenlands” sinds het Grieks van de Romeinen

Author:

Paul Wijnands

Category:

Society

Number of pages:

194

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

14-09-2018

ISBN:

978-94-022-4746-6 / 9789402247466

Price:

€ 20,49

Language

Dutch