Van moordhol tot pseudobasiliek - Het 'dagverhaal’ van een negentiende-eeuwse bouwpastoor

Hans van der Wereld

Category: (Local) History

€ 21,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In 1969, precies vijftig jaar geleden, werd de skyline van het toen nog grotendeels landelijke tuindersdorp Roelofarendsveen behoorlijk verstoord. De van verre zichtbare kerk van Sint-Petrus’ Banden met haar 50 meter hoge toren moest het veld ruimen. De al lange tijd in een minder goede staat verkerende rooms-katholieke kerk moest na 113 jaar aan het Noordeinde gestaan te hebben plaats maken voor een eigentijds, minder onderhoud vergend nieuw kerkgebouw.
Hoewel veel Veenders destijds geen berouw toonden over de afbraak van het neogotische bouwwerk, waren er toch ook veel mensen die het verdwijnen van de aloude kerk betreurden. En niet alleen mensen uit Roelofarendsveen zelf vonden de sloop onverteerbaar. Nu, 2019, een halve eeuw na het amoveren van de negentiende-eeuwse trots van katholiek Roelofarendsveen, wordt er door veel mensen nog steeds in warme bewoordingen over ,de Petrus’ Banden’ gesproken.
De bouw van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in het midden van de negentiende eeuw was voor die dagen een omvangrijk bouwproject in Roelofarendsveen. ,De realisering van deze kerk is een roman waardig’, schreef een kunsthistorica eens. De totstandkoming van het trotse godshuis wordt in dit boek niet als een roman behandeld, maar wel wordt de bouwhistorie nog eens verteld aan de hand van een ,dagverhaal’, dat is bijgehouden door ,bouwpastoor’ Joannes Mattheus van der Stoot.

From the book

Roelofarendsveen, 20 maart 1969. Een stralend lentezonnetje doorbreekt de nog koude oostenwind en beschijnt de van alle franje ontdane en nog door enkele wankele muren gestutte ongeveer vijftig meter hoge toren van de honderddertien jaar oude parochiekerk van Sint-Petrus’ Banden aan het Noordeinde. Op de top van de torenspits staat de nog bijna vijf ton zware metalen kroon, eens gesierd met een kruis. Op de torentrans zijn nog enkele werklieden bezig met het wegzagen van de laatste stutpalen waarmee de spits aan de klokkentoren is vastgekluisterd. Een stalen kabel is bevestigd aan de kroon. Uit voorzorg is de op vijf meter afstand noordelijker staande uit 1878 daterende pastorie, alsmede het dicht aangrenzende gedeelte van Huize Jacobus ten zuiden van de kerk veiligheidshalve ontruimd. Precies tien minuten voor half vier ziet men, dat de stalen draad wordt strakgetrokken en de torenspits langzaam in oostelijke richting begint over te hellen. Horizontaal gekomen breekt de spits af en met een doffe klap komt deze neer in het middenschip van de kerk. Daar wordt een groot, diep gat geslagen.

About the author

De schrijver van dit boek, Hans van der Wereld (Hoogmade 1947), houdt zich al decennia lang bezig met de historie van Kaag en Braassem. In de loop der jaren verschenen er boeken en artikelen van zijn hand over tal van onderwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis, zoals biografieën van markante inwoners, over het kerkelijk leven maar ook over scholen en diverse andere zaken. Hij heeft vele jaren deel uitgemaakt van de besturen van verschillende historische verenigingen in Kaag en Braassem.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Van moordhol tot pseudobasiliek - Het 'dagverhaal’ van een negentiende-eeuwse bouwpastoor

Author:

Hans van der Wereld

Category:

(Local) History

Number of pages:

212

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

22-02-2019

ISBN:

978-94-6389-057-1 / 9789463890571

Price:

€ 21,50

Language

Dutch