Een ziek huis

Karin Janssen van Doorn

Category: Novels

€ 21,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Manipulatie, intimidatie en falend leiderschap zijn termen die men niet associeert met een ziekenhuis. Karin Janssen van Doorn, arts en moraalfilosoof, roept echter in haar essay een sfeer op die benauwend is en schetst een ouderwets hiërarchisch-autoritaire structuur. Zij leidt de verbouwereerde lezers naar een enge wereld van machtspolitiek. Haar betoog gaat gepaard met een indringend appèl: laat het zieke huis, laat elk ziek huis, snel beter worden.

From the book

‘Wat vond je gisteren van de sfeer?’ begon hij.
‘De sfeer?’ vroeg ze verbaasd.
‘Ja, de sfeer!’ Hij bleef grijnzen.
Ze bladerde door haar geheugen en volgens haar was er gisteren geen probleem met de sfeer, wat er dan ook mee bedoeld mocht worden. De vorige dag was het patiëntenbespreking geweest en Frank schitterde weer door afwezigheid. Alleen Izebel, Jonas en de assistenten waren aanwezig.
‘Volgens mij was er geen probleem met de sfeer.’ Ze dacht dat het gesprek teneinde was, maar dat was buiten Frank Lagarde gerekend. Hij beet zich verder in haar vast.
‘Toch was er een probleem met de sfeer. IK heb gehoord dat er een probleem was met de sfeer.’
‘Ik vind van niet. Wat vinden de assistenten ervan?’
‘IK vraag het aan JOU’, brieste hij. Hij viel uit zijn rol, de grijns was weg.
‘Ik zei al, dat er wat mij betreft geen probleem was met de sfeer. Je moet niet zo insinueren, zeg gewoon wat er is?’
Frank was even uit het lood geslagen en wist niet wat hij moest zeggen. Hij hernam zich. De grijns was terug.
‘Ik heb een klacht binnengekregen over de sfeer’, lispelde hij opnieuw.
‘Beschuldig je mij soms ergens van?’
‘Nee, nee helemaal niet’, grijnsde hij, ‘maar ik heb hier ook een justitiële functie en als er een klacht is dan moet ik een onderzoek doen.’
Afwachtend keek hij haar aan. ‘Ik was er niet bij, dus ik kom informeren naar de sfeer.’
‘Ik kan je niet helpen, volgens mij was er geen probleem met de sfeer.’ Ze keek hem vriendelijk aan. ‘En zoals je zegt, je was er niet, dus waar hebben we het over?’
‘Maar ik heb een klacht gekregen over de sfeer’, jengelde hij.
Eva zuchtte. Ze had er genoeg van. Het lukte haar niet vriendelijk te blijven. ‘Insinueren en intimideren daar ben je goed in en daar moet je eens mee ophouden. Of je zegt wat er is of je zwijgt.’
Heel even zocht hij naar woorden maar dat duurde niet lang. Hij spoog de woorden uit, toen hij zei:
‘IK INTIMIDEER NIET.’

About the author

Karin Janssen van Doorn woont sinds 1989 in Brussel. Zij studeerde geneeskunde en moraalwetenschappen (Ethiek) aan de Vrije Universiteit Brussel, de VUB. Jarenlang werkte zij als arts in academische en algemene ziekenhuizen. Tijdens haar werk maakte zij niet alleen grondig kennis met artspatiënt relaties maar ook en vooral met machtsverhoudingen in arts-arts relaties.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Een ziek huis

Author:

Karin Janssen van Doorn

Category:

Novels

Number of pages:

234

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

21-12-2018

ISBN:

978-94-0224-997-2 / 9789402249972

Price:

€ 21,49

Language

Dutch