Een functionele oorsprong? - Over mogelijke achtergronden van de evolutie

Johan Kersten

Category: Popular Science

€ 22,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

In de vorige eeuw is alle informatie beschikbaar gekomen die er bestaat op het gebied van denkbeelden over de evolutie en het ontstaan van de aarde. Zowel op het gebied van wetenschappelijke kennis als op het terrein van literaire beschrijvingen zijn er zeer veel goede ideeën naar boven gekomen waar iedereen kennis van kan nemen. Jammer dat praktisch alle mooie bedoelingen vroeg of laat in de geschiedenis vervlochten raakten met fundamentalistische regels. Als het lukt om met onbevangenheid, zoals die in literatuur gebruikelijk is, een samenvatting te maken van al die opvattingen dan lijkt er veel kennis beschikbaar.

Als het doenlijk is om te erkennen dat beschrijvingen ver weg moeten blijven van alles wat ook maar ruikt naar dogmatiek, dan zij er grote mogelijkheden. Dit boek is een poging in die richting en kan misschien als voorbeeld dienen voor anderen om op een vergelijkbare manier eigen perspectieven te ontwikkelen.

From the book

In levensvormen verbonden met de evolutie van leven op aarde zijn 3 niveaus te onderscheiden. Er bestaan ook 3 niveaus die verder in ontwikkeling zijn dan de mens, van persoonlijkheden in een bovenaardse wereld. Ook zij zijn direct verbonden met de aarde. In deze evolutie staan mensen, die hun persoonlijkheidsstadium doorlopen, centraal.
Zoals er op de aarde zijn te onderscheiden planten dieren en mensen, zo kan men direct met de aarde verbonden drie andere orden herkennen. Die drie laatsten zijn weliswaar voor het blote oog onzichtbaar, maar ze kunnen ervaren worden in datgene wat er op de aarde gebeurt. Om te beginnen bij op aarde zichtbare categorieën: dan zijn er de planten, de dieren en mineralen. En men kan het ervaren als een opklimmende volgorde in hoogte van ontwikkeling. Overigens zijn grenzen tussen de drie niveaus niet heel duidelijk wat betreft vooruitgang. Variatie in soorten en klassen en vormen in het planten- en dierenrijk is zo groot dat er bijna geen sprake kan zijn van indeling naar niveau. Dat zal ook zo zijn in de drie orden boven de mens.

Direct boven de mensen staan Angels of Persoonlijke Beschermers, die één ontwikkeling meer doorgemaakt hebben. Zij hebben in de periode van Eerste Maan hun persoonlijkheidsstadium doorlopen en toen leefde de mensheid nog in een fase waarin nu dieren verkeren.
Boven Angels staan Archangels, die in de tijd van Eerste Zon hun persoonlijke groei doormaakten toen Angels nog in de dierlijke fase waren en mensen op het plantenniveau.
De beginronde van evolutie van het heelal wordt genoemd Eerste Saturnus, toen Archai (nu Veroorzakers van Tijd) hun persoonlijkheidsstadium beleefden. Archangels waren toen op het dierlijke niveau, Angels verkeerden in het plantenstadium en de voorloper van mensen bestond alleen nog in allereerste atomen met warmtetrillingen. Dat zou als het minerale stadium van de mensheid aangeduid kunnen worden.

About the author

De schrijver is geboren in het Brabantse Oosterhout in het jaar 1941. Hij heeft een technische opleiding genoten en daarna gewerkt bij bedrijven en in het onderwijs voor bèta vakken. Na zijn pensioen vond hij tijd om opvattingen waar hij mee is opgegroeid, en die later vele malen aan wijzigingen onderhevig waren, te gaan ordenen. Het idee was om ze zo mogelijk tot één consistent geheel samen te stellen. Praktisch geformuleerd: Is het mogelijk om achter allerlei evolutionaire verschijnselen doelgerichte taken te onderkennen? Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijke gegevens en literaire beschrijvingen en persoonlijke fantasie.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Een functionele oorsprong? - Over mogelijke achtergronden van de evolutie

Author:

Johan Kersten

Category:

Popular Science

Number of pages:

278

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

14-12-2018

ISBN:

978-94-0224-978-1 / 9789402249781

Price:

€ 22,00

Language

Dutch