De onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat - Predikanten-pastores-medewerkers en studenten in beeld

Edith Plantier

Category: Religion
  • (1)

€ 21,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Het studentenpastoraat in Amsterdam heeft een voortrekkersrol gehad in kerk, samenleving en theologie. Deze uitgave biedt een schat aan ervaringen van Nederlandse studentenpastores over een lange periode, vanaf kort na WO II tot heel recent. De gesprekken met de verschillende pastores, waaronder Kuitert en Wiersinga, bevatten waardevolle reflecties op het studentenpastoraat, en kunnen gelezen worden als een opmaat naar een nieuwe vorm en inhoud van het studentenpastoraat voor nu en voor de toekomst. Dit raakt ook aan de verantwoordelijkheid van de kerken voor studenten in hun huidige diversiteit.
Deze bundel is geschreven vanuit een wetenschappelijke benadering; het is gebaseerd op archief-en literatuuronderzoek en interviews. In de gesprekken was ruimte voor emotie waardoor dit boek ook de gevoelens van de betrokkenen helder verwoordt. Velen hebben meegewerkt aan het tot stand komen en velen zullen bij het lezen herinneringen aan hun studietijd opnieuw beleven.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

0.3 De methode in beeld

De ondertitel van dit boek is: Predikanten-pastores-medewerkers en studenten in beeld. Dat beeld is letterlijk en figuurlijk te verstaan, want bij elk gesprek staat in principe een foto van de betreffende. Ik probeerde zo veel mogelijk betrokkenen te interviewen, maar helaas zijn velen ons natuurlijkerwijze in de meer dan tachtig jaar dat het werk bestaat ontvallen. Daarbij waren tevens jongeren zoals Ton Honig. Anderen konden niet meer aan dit boek meewerken door ziekte, of omdat men het verleden niet wilde oprakelen. Uiteindelijk vond ik dat voor mijn boek niet zo’n bezwaar, omdat de interviews al een schat aan – niet alleen positief gekleurde – informatie opleverden. Het gevaar begon zelfs te dreigen dat het allemaal te veel van hetzelfde zou worden. We zullen zien dat bepaalde uitspraken diverse keren terugkeren. Ik heb ervoor gekozen om die niet weg te schrijven. Juist hierdoor horen wij hoezeer bepaalde zaken gedeeld worden. Ik heb er wel naar gestreefd om alle sleutelfiguren van het Amsterdamse studentenpastoraat de eer te geven die zij verdienen.
Het voornaamste gedeelte van dit boek bestaat uit oral history, mondelinge overlevering. Ik heb betrokkenen gesproken met als methode de dialoog. Een eenzijdige dialoog, want mijn vragen schrijf ik niet op. Het gaat vooral om ervaringsvragen zoals: hoe heb je het werk gevonden? Hoe was het contact met de collega’s? Hoe kwam je de studenten op het spoor en welke thema’s kwamen aan de orde in gesprekskringen met de studenten? Verder is het ook belangrijk om te weten hoe de verhouding tot de zendende kerk was en hoe de huisvesting van het studentenpastoraat en de financiën geregeld waren.

About the author

Dr. Edith Plantier studeerde theologie in Amsterdam aan de KTHA, de UvA en de VU. Zij was als predikant werkzaam in verpleeg-en ziekenhuizen, in de Remonstrantse gemeente Alkmaar en in het luchthavenpastoraat op Schiphol. De laatste negen jaar was zij vanuit de Protestantse Kerk Nederland aangesteld voor de internationale studenten in Amsterdam. Zij kreeg bekendheid door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Daarnaast gaf zij colleges op het gebied van praktische theologie en vrouwenstudies. Nu zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis.

Reviews

2019-02-12 13:16:40 | By: Jannet Delver | Rating:
Instructief, goed geschreven en geeft de sfeer van de tijd en situatie goed weerWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

De onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat - Predikanten-pastores-medewerkers en studenten in beeld

Author:

Edith Plantier

Category:

Religion

Number of pages:

228

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

18-01-2019

ISBN:

978-94-0225-063-3 / 9789402250633

Price:

€ 21,00

Language

Dutch

Rating:

  • (1)