Wachter of werker? - Of gewoon ons aller verhaal der vallen en opstaan

Joep Soete

Category: Biographies

€ 21,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Joep Soete, een Molse maar verder geheel onbekende politieman met een eigen karakter, schrijft zijn verhaal: zijn persoonlijke kijk op mensen die hij heeft als “Wachter of werker”. Iemand die zijn hart en ziel gestoken heeft in zijn levensverhaal, vertelt dat we allemaal ooit eens professionele of menselijke fouten zullen maken en tegenslagen zullen tegenkomen. We denken allemaal dat we uniek of bijzonder zijn, of misschien juist heel alleen in een bepaalde ongemakkelijke situatie. Maar is dat wel zo? Of komt vroeg of laat iedereen iets ongemakkelijks tegen? Dit is het verhaal van stil verzet, maar ook van schoonheid, hoop en verzoening. Een verhaal al dan niet met een duidelijke boodschap voor de samenleving.

From the book

Ik probeer met mijn perceptie in het boek een zo eerlijk mogelijk portret van mijn belevingen, mijn bevindingen te schetsen. Verhalen van vallen en opstaan. Ik ben dan wel geen virtuoos van klank of taal, maar misschien wel van het hart. En dat heeft mij doen beseffen dat er mensen zijn die steeds moed blijven hebben om door te gaan, hetgeen mij veel troost brengt.
Daarom ook hoop ik met dit boek verandering, verheldering, verlichting te brengen, mensen hoop en een perspectief te geven, hen te inspireren en motiveren, solidariteit op gang te brengen.
Ik ben echt geen egocentrische neuroot, maar ik heb zelf ook te lang in functie van anderen geleefd, in functie van wie zij graag hadden dat ik was.
Waarschijnlijk eerder toevallig, maar in verband met omgaan met tegenslagen ontdekte ik een verhaal tijdens een opleiding maatschappelijk werk, meer bepaald in het vak agogiek, dat nog veel verder gaat.
Het verhaal is op zich qua motivering en inspiratie zo sprekend dat ik vind dat het ook in dit boek zeker niet mag ontbreken, om mensen ermee te kunnen inspireren en motiveren. Anthony Robbins beschrijft het verhaal van een man in Amerika, die ondanks of misschien dankzij, allerlei tegenslagen zijn motivatie wist te behouden en te versterken.
Toen de man eenendertig was, werd duidelijk dat hij niet geschikt was voor het bedrijfsleven. Hij ging de politiek in maar werd bij de eerste lokale verkiezingen verslagen. Hij was toen tweeëndertig. Opnieuw ging hij in zaken. Dat duurde tot zijn vierendertigste. Weer ging het fout. Hij moest erkennen dat hij mislukt was. Toen hij vijfendertig was, overleed zijn vrouw. Op zijn zesendertigste kreeg hij een zenuwinzinking. Op achtendertigjarige leeftijd verloor hij weer een verkiezing waarvoor hij zich kandidaat had gesteld. Een tijd later voerde hij campagne om in het Congres te worden verkozen. Hij was toen drieënveertig. Maar het mislukte. Op zijn zesenveertigste voerde hij eenzelfde soort campagne en weer verloor hij de strijd. Dat gebeurde ook toen hij achtenveertig was. Op vijfenvijftigjarige leeftijd verloor hij in een campagne voor het senatorschap. Een poging om vicepresident te worden mislukte.

About the author

Via de kracht van self-empowerment ging deze autodidact van kansarm naar kansrijk. Komende uit een kansarm gezin kon hij via positieve rolmodellen die hij vond in de sport greep krijgen op zijn eigen levenssituatie en deze afstellen op zijn levensdoelen. Die boodschap probeert hij nu als een soort wederdienst ook via empowerment aan zijn doelgroep mee te geven, zodat de nieuwe generatie van kleine doorzettertjes de nieuwe levensartiesten worden.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wachter of werker? - Of gewoon ons aller verhaal der vallen en opstaan

Author:

Joep Soete

Category:

Biographies

Number of pages:

228

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

21-06-2019

ISBN:

978-94-638-9373-2 / 9789463893732

Price:

€ 21,99

Language

Dutch