Onderweg met Moeder Aarde - Deel 1: Over vrijheid onder het kerkdak

Gerrit Impens

Category: Religion

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

‘Over vrijheid onder het kerkdak’ verhaalt tweeduizend jaar geschiedenis over menselijke devotie en kerkelijke inperking. Het geografische centrum van de aan bod komende historische gebeurtenissen, wordt gevormd door de geboortestreek van de schrijver. Maar de lezer komt in de gegeven context ook terecht in verre streken. Hoe verhielden de inheemse stammen zich tot het opkomende kerkinstituut? Wat beleefden de mensen in hun innerlijk en hoe ontwikkelde zich de dogmatiek in de religie? Hoe vinden we nu een vrije verhouding tot de bovennatuur, om de materialistische cultuur van heden te transformeren? De lezer verneemt ook, hoe gedurende verscheidene eeuwen de familiestamboom van de schrijver ingebed was in de religieuze tijdslijn. Tevens is het verhaal heel persoonlijk met ervaringen en visies betreffende het geloof van de auteur.

From the book

Weliswaar moest men met een bepaalde voorzichtigheid de blik omhoog richten, want Copernicus’ boek ‘De Revolutionibus Orbium Coelestium’ uit 1543 werd in 1616 door de paus op de Index geplaatst. De beschreven omwentelingen van de hemellichamen werden door de formele kerk met zijn aards machtscentrum nog niet geaccepteerd. Het was nieuw en voor sommigen onverteerbaar, om oude wijsheid in de vorm van een externe wetenschap gepresenteerd te krijgen, waarin het centrale zonnelicht tot heroriëntatie dwong. Met name de Jezuïeten-Orde had de intentie de ontwikkelingen van de toen geldende vrije geesteswetenschap een halt toe te roepen. De nieuwe astronomie, de schilderkunst, de muziek en de sociale ordening werden vaak vertegenwoordigd door mensen die vanuit de verborgen rozenkruisersbeweging een algemene opwaartse hervorming nastreefden.
We laten maar weer in het midden of mijn voorvader Joannes Impens zich zo’n wijdse hemelse en vrije maatschappelijke blik permiteerde, maar de centrale plaats die de zon toen net toebedeeld had gekregen is ondertussen nu wel door ieder een geaccepteerd feit.De relatie van de zon als hart van het universum met het menselijke hart is weliswaar voor velen nog niet moeiteloos te leggen. Velen zijn er tegenwoordig wel achter gekomen de rationele denktrant met hartekrachten aan te moeten vullen. De kanunniker Joannes Impens heeft als schrijver-leraar geen bekend zijnde op schrift gestelde observeringen nagelaten. Zijn niet te achterhalen doorzielde mijmeringen uit het toen Spaans beïnvloede Leuven leven in de sterren voort, hopelijk als verheven kroniek omtrent het worstelende aardse leven van toen. Moge zijn wijze influisteringen en de hemelse naklank van zijn meerstemmige Vlaamse kerkgezangen een zegen voor ons aardeleven zijn.
Wat ik echter niet in het midden laat en waar ik volledig op vertrouw, is dat men als resultaat van een beantwoord welgemeend gebed, ‘s morgens nooit met het verkeerde been vanuit bed de wereld instapt. De kosmos blijft de mens inspreken met goede raad. En het is vanuit de kosmos dat ik me gedurende de voorgeboortelijke tijd vast en zeker aangetrokken voelde door de uitdaging, die misschien werd ervaren onder de kanunniker Impensen, om het stramme exoterische leven op aarde met een esoterische levensinstelling te beantwoorden. Aldus versmolt waarschijnlijk op aanbeveling van mijn persoonlijke beschermengel tijdens het midden van de twintigste eeuw, mijn eeuwig levende reïncarnerende geest als zijscheut met de Impens familiestamboom

About the author

Gerrit Impens (1959) is al bijna veertig jaar onderweg met Moeder Aarde in de ecologische landbouw en voeding in Europese landen en India. Zijn kindertijd en jeugdjaren bracht hij door in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. Hij is opgeleid als personeelswerker, maar wenste algauw ook zijn voeten op de aarde te hebben. Daarop liet hij zich omscholen tot ontwikkelingswerker voor de tropen, met biodynamische landbouw als zijn gereedschap. Sociaal werk en landbouw werden de twee snaren op zijn viool om te bespelen. Dat kan als je met name door het leven gaat als zorgboer.

Reviews

2019-10-18 10:32:19 | By: Hanneke Bronwasser
Ik ben nu je boek aan het lezen, interessant maar niet gemakkelijk. Ik heb wel veel bewondering voor de manier waarop je je onderwerp bestudeerd hebt, je zal er heel veel tijd aan besteed hebben, al die feiten zitten denk ik niet voor het oprapen in je hoofd. Grappig dat onderwerpen en namen die vanuit mijn katholiek schoolonderwijs ergens in mijn geheugen zijn opgeslagen weer boven komen, zoals bijvoorbeeld Beatrijs en de Orde van het Gulden Vlies. Ik lees met belangstelling verder.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Onderweg met Moeder Aarde - Deel 1: Over vrijheid onder het kerkdak

Author:

Gerrit Impens

Category:

Religion

Number of pages:

198

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

14-06-2019

ISBN:

978-94-638-9359-6 / 9789463893596

Price:

€ 20,50

Language

Dutch