Wereld 2.0 - Betere samenleving voor iedereen

Jan Klijn

Category: Society

€ 14,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De maatschappij zoekt richting voor het oplossen van problemen. Links versus rechts is oude politiek. Nieuwe politiek verschuift naar consensus. Neoliberaal, meer invloed van de Staat en neochartalisme (geld waar nodig) zijn begrippen die ook deels de richting aangeven in dit boek. Overheid beheerst exclusief de geldstromen en onderdrukt kapitalistische uitwassen. Basisinkomen kan echte armoede uitbannen en de kloof tussen arm en rijk versmallen. Dit boek beschrijft het elimineren van factoren die welzijn verstoren en biedt praktische oplossingen die naar een nieuwe en meer welvarende maatschappij leiden: Wereld 2.0

From the book

Een groot deel van de mensheid heeft niet of onvoldoende de beschikking over voedsel, water en gezondheidszorg: primaire zaken voor een menswaardig bestaan. Daarbij aangevuld zijn huisvesting, veiligheid, vrijheid, scholing en een zinvolle maatschappelijke tijdsbesteding in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het leven.
Het niet wereldwijd beschikbaar zijn van levenskwaliteit komt onder andere, maar niet uitsluitend, door financieel onvermogen, commerciële belangen, uitbuiting, speculatie dan wel onmachtige of corrupte overheden. Er is voldoende kennis, mankracht, materie en oppervlakte om de hele wereld op duurzame wijze te kunnen voorzien van voldoende basisvoeding, water, gezondheidszorg, scholing en huisvesting.
Dit wordt niet gerealiseerd doordat de maatschappij wordt beheerst door eigenbelang, hebzucht en competitie. Er zal een omslag moeten komen waarbij duurzaamheid en samenwerking voorop staan met het doel om de levenskwaliteit voor alle mensen te realiseren: we moeten streven naar een voor Allen Beter samenleving (AB: All Benefit).
Beschikbaarheid van geld mag daarbij niet het probleem zijn, maar juist het geldstelsel en het bankensysteem vormen een beletsel om dit te realiseren. Om dit op te lossen is een systeemaanpassing vereist in de richting van het neochartalisme, oftewel moderne geldtheorie.
In de hoofdstukken 8 (Overheidsuitgaven) en 11 (Geldsysteem) wordt hierop verder ingegaan.
Voor een duurzame AB-samenleving is verder nodig dat we de AB-visie omarmen en deze met een gezamenlijke vastberadenheid uitvoeren
Reductie van het extremisme en de migratie naar “betere” landen zullen bijkomende voordelen zijn. Immers, een volk dat wordt voorzien in de basisbehoeften aan voeding, gezondheidszorg, scholing en huisvesting en dat beschikt over een sociale structuur en een toekomstverwachting zal afgezien van een gestoorde enkeling, geen extremisten voortbrengen.
Door het extremisme met geweld te bestrijden wordt de voedingsbodem niet weggenomen, maar juist versterkt. De ellende die het land en zijn bevolking wordt veroorzaakt zal leiden tot jarenlange frustratie en haatgevoelens jegens “de bevrijders”. Door middel van het opzetten van een programma dat in de basisbehoeften van de bevolking voorziet, kan extremisme worden voorkomen met een fractie van de kosten van een aanpak met geweld; (bewust wordt hier het woord oplossing vermeden). In plaats van haatgevoelens creëert men vriendschap, respect en dankbaarheid voor de hulpverleners.
Een fundamentele aanpak van de wereldproblemen begint bij het voorzien in de basisbehoeften van de wereldbevolking. Symptoombestrijding brengt ons verder weg van de oplossing van de werkelijke problemen.
Voor het realiseren van een wereldwijde menswaardige samenleving en het bieden van hulp daarbij zijn regels en nieuwe structuren nodig. Deze regels en structuren voor een AB-samenleving worden in de navolgende hoofdstukken in grote lijnen beschreven.

About the author

Jan Klijn heeft na een (niet-voltooide) universitaire studie diverse ondernemingen geleid. Hierbij is zijn scherp analytisch vermogen gekoppeld aan een brede visie het fundament geweest voor tal van vernieuwingen. In het bijzonder zijn het die genoemde eigenschappen die hebben geleid tot de analyse van de maatschappelijke knelpunten en de inzichten om tot een oplossing te komen.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Wereld 2.0 - Betere samenleving voor iedereen

Author:

Jan Klijn

Category:

Society

Number of pages:

50

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

25-10-2019

ISBN:

978-94-638-9709-9 / 9789463897099

Price:

€ 14,99

Language

Dutch