Christelijk denken en doen - Hoe geloof je leven richting geeft

Reinder Bruinsma

Category: Religion

€ 20,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Christelijk denken en doen laat zien hoe het christelijk geloof je dagelijkse doen en laten beïnvloedt; hoe je ‘goed’ van ‘kwaad’ onderscheidt en omgaat met thema’s als geweld, vrede, seksualiteit, seksuele geaardheid, gezondheid, de natuur, werk en geld. Verder is er aandacht voor vragen rond het begin en het einde van het leven.
Aan de hand van duidelijke voorbeelden maakt de schrijver moeilijke onderwerpen begrijpelijk. Tegelijkertijd laat hij voldoende ruimte om eigen standpunten te vormen. Door de objectieve invalshoek spreekt dit boek een grote lezersgroep aan en laat het menig christen zien hoe geloof het leven richting geeft.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Christelijk denken heeft allereerst te maken met het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Maar hoe weet je wat ‘goed’ is? Hoe informeert je christelijk geloof je over wat goed en niet goed is? Hoe maak je ‘goede’ keuzes? Voordat we verdergaan moeten we meteen vaststellen dat goede dingen doen en goed-zijn niet het domein is waar christenen het alleenvertoningsrecht hebben. Sommige vrome christenen kunnen onmogelijk als ‘goede mensen’ worden betiteld, terwijl veel niet-christenen ‘goed’ zijn voor zichzelf en hun medemensen en voor de maatschappij om hen heen. De scheiding tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, of tussen ‘goed’ en ‘minder-goed’, loopt `zeker niet precies tussen christenen aan de ene kant en humanisten aan de andere kant, of tussen christenen enerzijds en moslims en boeddhisten anderzijds.

De meningen verschillen over wie bepaalt wat goed en kwaad is. Is het louter een kwestie van afspraken tussen mensen? Van een soort sociaal contract? Gaat het om normen die geleidelijk aan door een meerderheid in de maatschappij zijn aanvaard en een deel van ons cultureel erfgoed zijn geworden? Die dingen spelen een rol maar christenen zijn met zo’n antwoord niet tevreden. Zij geloven dat God uiteindelijk bepaalt wat ‘goed’ is en dat hij tal van richtlijnen heeft gegeven die ons mensen helpen om het goede van het verkeerde te scheiden. [...]

[...] Geloven gaat dieper dan het onderschrijven van een aantal leerstellingen. Geloof is veel meer dan verstandelijke geloofskennis en bekendheid met dogmatische argumenten. Geloof is een kwestie van God liefhebben met heel je verstand, maar ook met heel ‘je ziel en met heel je hart’ (Matteüs 22:27). Christelijk geloof is vooral een manier van in het leven staan en van het perspectief van waaruit je tegen de wereld, je omgeving en jezelf ‘op een christelijke manier’ aankijkt. Echt geloof moet handen en voeten krijgen in je dagelijks leven.

About the author

Dr. Reinder Bruinsma (1942) is emeritus-predikant. Tijdens zijn lange loopbaan heeft hij uiteenlopende functies vervuld — in het pastoraat, het onderwijs en het uitgeverswerk van de Kerk van de Zevendedags Adventisten (kortweg: Adventkerk) en als bestuurder — in Nederland, West-Afrika, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de periode 2002 - 2007 was hij voorzitter van de Adventkerk in Nederland.

Bruinsma promoveerde aan de Universiteit van Londen (Verenigd Koninkrijk). Hij schreef honderden artikelen en zo’n dertig boeken, waarvan sommige in een aantal talen werden vertaald. Hij is nog steeds actief in binnen- en buitenland als spreker en schrijver.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Christelijk denken en doen - Hoe geloof je leven richting geeft

Author:

Reinder Bruinsma

Category:

Religion

Number of pages:

192

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

23-08-2019

ISBN:

978-94-6389-543-9 / 9789463895439

Price:

€ 20,50

Language

Dutch