Euthanasie en spirituele consequenties - waarom herinneringen zo belangrijk zijn bij het sterven

Henk Smith

Category: Spirituality

€ 20,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Bij het sterven beleeft de mens het afgelopen leven als beelden die aan hem voorbijtrekken, en wel, als een machtig groot levend herinneringstableau. Het uitstromende, zich van het lichaam losmakende levenslichaam doet daar drie dagen over, dan vervolgt de ziel met alle herinneringen zijn weg in de geestelijke wereld. De “bijwerking” van ‘Thiopental en Rocuronium’, de bij wet voorgeschreven middelen die worden gebruikt bij euthanasie, veroorzaken een volledige desoriëntatie van de menselijke ziel in de geestelijke wereld! De vraag om euthanasie uit te voeren neemt onrustbarend toe. Wanneer iemand door bijvoorbeeld een interne oorzaak of door een trauma overlijdt, kunnen de ziel en de geest de normale weg volgen om de geestelijke wereld binnen te gaan; ze leven immers verder. Als iemand besloten heeft om een einde aan het leven te willen maken, is het dus wijselijk om een andere methode toe te passen en dit te bespreken met de betreffende huisarts of specialist.

From the book

Steiner: ‘Wanneer een mens terugblikt in zijn fysiek bestaan, dan kijkt hij niet tot zijn geboorte terug. Dat is anders tussen dood en een nieuwe geboorte. Vooral wanneer die innerlijke impuls ontstaat, die hem, die door de poort van de dood gaat, helpt om gemakkelijker te maken wat hij nodig heeft, namelijk een ongehinderde terugblik op het doodsmoment. Want zo weinig men in het fysieke leven op de geboorte hoeft terug te blikken, zo onmisbaar is het dat men terug kan schouwen op de dood na het sterven in de geestelijke wereld.
De dood staat steeds terugblikkend daar, alleen ziet het er vanaf de geestelijke kant anders uit. Het mag er dan van de fysieke kant uitzien als iets verschrikkelijks, van de geestelijke zijde beschouwd is het, het heerlijkste waarop men kan terugzien. Het laat zien, dat heerlijke, dat geesteskracht overwint op het fysieke, terwijl hij het er zich aan onttrekt.’
‘De dood, die ons leven voortdurend begeleidt, schenkt ons het bewustzijn. Wanneer aan het eind van ons leven onze totale lichamelijkheid wordt afgestoten door de dood, zal dat het bewustzijn juist doen oplichten.
De dood vanaf de geestelijke zijde beschouwd, is dan ook de heerlijkste belevenis die men zich kan voorstellen (Steiner, 1916).’
De neiging van het loslaten van het etherlichaam, of een plotselinge verandering in de verbinding van de samenhang van het etherlichaam met het fysieke lichaam, bijvoorbeeld door een hevige psychische schok, veroorzaakt soms een begin van het indrukwekkende herinneringstableau. Dat de ziel hierbij alle mogelijke beschreven gevoelsuitingen in de eigen zielebeleving doormaakt, dat is een bijna-doodervaring.

About the author

Henk Smith geboren in 1943 in Bedum bij Groningen. Hij is fysiotherapeut en manueeltherapeut en heeft in de gezondheidszorg onder andere gewerkt in de zorg voor geestelijk gehandicapten, kinderrevalidatie en psychiatrie. Hij stichtte in 1975 een eigen praktijk en is inmiddels gepensioneerd. In 1967 kwam hij in contact met ‘de antroposofische wereldbeschouwing’, en heeft er zich sindsdien in verdiept. Door de beschrijving van een euthanasieverrichting, die gezien vanuit een geestelijk perspectief als een groot drama moet worden beschouwd, is hij ervan overtuigd geraakt dat, wat je ook doet om het leven te beëindigen, euthanasie zoals dat nu wordt uitgevoerd als een verschrikking moet worden beschouwd. Door deze gebeurtenis is hij begonnen aan het schrijven van dit boek als een waarschuwing voor eenieder die denkt aan zelfdoding door euthanasie.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Euthanasie en spirituele consequenties - waarom herinneringen zo belangrijk zijn bij het sterven

Author:

Henk Smith

Category:

Spirituality

Number of pages:

208

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

27-09-2019

ISBN:

978-94-638-9617-7 / 9789463896177

Price:

€ 20,99

Language

Dutch