Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Opvattingen over kinderen

Auteur

Ben Daeter

Uitvoering
Paperback
Prijs
24 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Visies op kinderen, opvoeding en onderwijs veranderen in de loop der tijd. Daarbij spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen een grote rol. Het gevaar is aanwezig dat we nauwelijks nog aandacht hebben voor de opvattingen van grote denkers uit het verleden. Om eenzijdigheid te voorkomen wordt in dit boek een link gelegd tussen heden en verleden om te kunnen komen tot zo evenwichtig mogelijke opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs. Via talrijke discussievragen voor ouders en leerkrachten kan iedereen zelf, in het belang van het kind, tot een dergelijk gewenst evenwicht komen.

Over de auteur

"Jarenlang ben ik werkzaam geweest in allerlei vormen van onderwijs in verschillende milieus. Veel belangstelling had ik steeds voor opvattingen van ouders en leerkrachten over kinderen, opvoeding en onderwijs. Het viel me op dat men vaak wel openstond voor allerlei nieuwe opvattingen, maar dat men nogal eens geneigd is om die van grote denkers uit het verleden te negeren. Via dit boek probeer ik een evenwicht te bevorderen via honderden disccusievragen voor ouders en leerkrachten."

Productinformatie

ISBN
9789402222494 / 978-94-022-2249-4
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
11-12-2015
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
262
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Regelmatig moeten visies op opvoeding en onderwijs bijgesteld worden. Dat geldt zeker in onze tijd, want we leven in een sterke veranderde en veranderende wereld. Visies kunnen beïnvloed worden door nieuwe wetenschappelijke inzichten en door nieuwe mogelijkheden en eisen van een samenleving. Bij al die invloeden zou er ook veel meer aandacht moeten zijn en blijven voor de grote denkers uit het verleden. Hun opvattingen kunnen, naast de vele andere, nog steeds van grote waarde zijn.
Het is de bedoeling van dit boek met name voor deze opvoedkundige en onderwijskundige pioniers aandacht te vragen. De vraag is wat zij kunnen betekenen voor onze huidige opvattingen over kinderen, opvoeding en onderwijs.
De geschiedenis van opvoeding en onderwijs is erg interessant. Als je je ermee bezighoudt, kom je ook de meest vreemde zaken tegen. Maar we zouden de geschiedenis van opvoeding en onderwijs tekort doen als we alleen maar aandacht zouden hebben voor dit soort zaken. Denkers en pedagogen uit het verleden hebben ook zeer waardevolle opvattingen gelanceerd die nu nog van grote betekenis kunnen zijn. Quintilianus stelde al dat we geen grote klassen moeten willen en dat we individuele gaven van het kind moeten ontdekken en willen helpen te ontwikkelen. En Pestalozzi stelde dat als de aangeboren kinderlijke vermogens tot ontwikkeling worden gebracht, dit kan leiden tot een verbetering van de maatschappij. In onze tijd is wellicht ook heel actueel wat Freinet zei, namelijk dat leerlingen eerbied moeten hebben voor de leerkracht en dat dat zelfs een eerste voorwaarde voor onderwijsvernieuwing is.
Het is te hopen dat dit soort waardevolle opvattingen uit het verleden, samen met allerlei huidige opvattingen, gevoed ook vanuit andere bronnen, ertoe bijdragen om onze meningen over kinderen, opvoeding en onderwijs in het belang van het kind zonodig bij te stellen. 

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Waarom slimmer dan je vriendjes?

Ben Daeter

1 reviews
Slimme kinderen zijn in. Tegelijk bestaan er veel misverstanden over, zoals over de oorzaken van slimheid. Er zijn nog geen boeken waarin allerlei oorzaken overzichtelijk bij elkaar zijn geplaatst. In dit boek gebeurt dat wel. Hoe moet je omgaan met deze kinderen; hoe moet het onderwijs voor ze er uitzien; hoe kunnen we de vele digitale middelen en sociale media aanwenden om deze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden; hoe dienen deze kinderen opgevoed te worden? Dit boek geeft daartoe allerlei nuttige suggesties. Iedere Pabostudent en leerkracht basisonderwijs dient hiervan op de hoogte te zijn.

Een onmisbaar boek voor iedere Pabostudent
en leerkracht basisonderwijs.
21,50
Voorkant cover

Onderwijs aan hoogbegaafden

Ben Daeter

Spil voor onderwijsvernieuwing
Hoe kan onderwijs aan hoogbegaafden van betekenis zijn voor een onderwijsvernieuwing van de gehele school? Meer dan veertig deskundigen, zoals leerkrachten basisonderwijs, ECHA-specialisten, begeleiders van hoogbegaafde kinderen, geven hun visie op deze vraag. Er wordt een pleidooi gehouden om onderwijsvernieuwing niet van bovenaf te leiden, maar intern te laten plaatsvinden: leerkrachten die onderling met elkaar in overleg gaan om na te gaan hoe waardevolle elementen van het hoogbegaafdenonderwijs voor de gehele school benut zouden kunnen worden. Daardoor is het een een zeer praktisch boek geworden voor allen die onderwijsvernieuwing noodzakelijk vinden.

22,50
Voorkant cover

Competentiebevordering voor de Toekomst Noodzakelijke skills voor jongeren voor de komende samenleving

Ben Daeter

We leven momenteel in een zich sterk ontwikkelende samenleving met grote invloed van de kunstmatige intelligentie. Jongeren lopen het gevaar overruled te worden en dat hun privacy wordt aangetast. In deze publicatie worden suggesties gegeven hoe zij door middel van diverse 21ste-eeuwse vaardigheden dit alles toch de baas kunnen blijven. Maar het gaat niet alleen om zich te kunnen handhaven in de huidige samenleving, maar ook om jongeren te begeleiden tot vernieuwers van een nieuwe samenleving. Daarbij kan ook gebruikgemaakt worden van die 21ste-eeuwse skills. Deze publicatie, met veel aandacht voor die kunstmatige intelligentie en Design Thinking, biedt vele handvatten om beide doelstellingen te kunnen bereiken. Onmisbaar voor (aanstaande) leerkrachten, opvoeders, begeleiders en ook ouders. Blijf beheersen. Ga vernieuwen.

20,50