Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Het Klimaat bepaald en geregeld door Plaattektoniek
De aanvoer en automatische verwijdering van kooldioxide uit de atmosfeer

Auteur

P.A.J. Coelewij

Uitvoering
Paperback
Reviews
1 reviews
Prijs
16 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie past door brievenbus
(Nederland en België)

Samenvatting

De auteur beschrijft het klimaat op aarde vanaf 570 miljoen jaar geleden tot heden. Hiermee plaatst hij het huidige klimaat in het juiste perspectief. Hij beschrijft in een heldere taal de immense krachten van plaattektoniek waardoor de continenten over de aarde bewegen en het klimaat bepaald en geregeld wordt.
Kort en bondig legt de auteur uit wat de voornaamste bron van aanvoer van kooldioxide is in de atmosfeer en hoe kooldioxide op natuurlijke wijze uit de dampkring verwijderd wordt. Vervolgens toont hij aan dat op het ogenblik op aarde een ijstijdklimaat heerst, wat nog lang het geval zal zijn.

Over de auteur

Drs. P.A.J. Coelewij (1931) studeerde Geologie aan de Universiteit van Leiden met een specialisatie in de vakken Petrologie, Mineralogie en Krystallografie. Hij werkte voor Shell Petroleum Maatschappij en Billiton International Metals. Behalve in Nederland werkte hij in België, Sarawak, Brunei, Cambodja, Frankrijk, Queensland en Victoria in Australië en deed hij uitgebreid geologisch veldwerk en studies in talloze andere landen van de wereld, in de zoektocht naar nieuwe olievelden en ertsvoorkomens en voor academische doeleinden. Nu, op 87 jarige leeftijd, bestudeert hij nog steeds de geologie van de aarde en deed hij onlangs veldwerk in het Kaukasusgebergte in Georgië in verband met zijn belangstelling voor plaattektoniek en het mogelijk openbreken van het het continent in dat gebied.

Productinformatie

ISBN
9789402246223 / 978-94-022-4622-3
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
06-07-2018
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
50
Formaat
12,5 x 20 cm
Illustraties
Nee

Inkijk

Zelf heb ik ook nieuwe feiten naar voren gebracht, onder andere een chemisch proces in de natuur, waarbij kooldioxide uit de atmosfeer met calciumionen in zee reageert en kalksteen gevormd wordt dat op de zeebodem wordt neergeslagen. Aan de Engelse kust en de landen rond de Middellandse Zee, is een goede indruk te krijgen van de grote hoeveelheid kalksteen die zich op de aarde bevindt en hoe ontzaglijk veel kooldioxide in de loop van de geschiedenis van de aarde uit de dampkring is verwijderd. Dat geeft een basis bij het overwegen van de huidige kooldioxide uitstoot door de mens.
Dat we in een ijstijd leven kan nu ook met zekerheid worden aangetoond en ook de oorzaak van het ontstaan van ijstijden is nu duidelijk.
Soms was ik verrast door wat ik te weten kwam bij de studie van het verleden van het klimaat. Dat was bijvoorbeeld het feit dat de aarde lange tijd een ijskoude woestijn is geweest, zonder waterdamp in de atmosfeer om de natuur te beschermen tegen de schadelijke ultraviolette straling van de zon en zonder broeikasgassen om de zonnewarmte vast te houden. In die perioden, er waren er vier en sommige duurden miljoenen jaren, stierven vrijwel alle levende organismen uit, zowel op het land als in de ondiepe bevroren zeeën. Ook zag ik dat een langdurig tropisch klimaat met een hoog kooldioxidegehalte in de atmosfeer zeer gunstig is voor de natuur en er dan zelfs reuze reptielen kunnen ontstaan. Tuinders in het Westland hebben dat goed begrepen en bootsen dat klimaat na in hun kassen door kooldioxide en warmte toe te voegen, met zeer gunstig resultaat.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Geschreven door Marten Kuilman op 10-10-2018
Een uiterst verfrissend boek(je) in deze tijd, waarin een stortvloed van onzin over het klimaat door de media over ons wordt uitgegoten. Helaas wordt een redelijke stem, zoals van Coelewij, vaak niet gehoord. Zijn voorstelling van zaken is overtuigend en goed leesbaar. Misschien is het te eenvoudig voorgesteld, dat de plaattektoniek en kooldioxide de (enige) motor van de klimaatwisselingen is, maar dat dit mechanisme van belang is, staat buiten kijf. De klimaatcycli en fasen in de geologische geschiedenis zijn in een nieuw, creatief kader geplaatst, waarover nagedacht kan worden. Warm aanbevolen voor de komende ijstijd.