Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Narigheid in de heerlijkheid

Auteur

Hans van der Wereld

Uitvoering
Paperback
Prijs
32 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België)

Samenvatting

In Narigheid in de heerlijkheid komen een aantal spraakmakende zaken uit het verleden van Hoogmade aan de orde: pachtersoproer, dorpelingen die in opspraak raakten, opheffing van de gemeente, opheffing van de brandweer, maar ook bekende families en personen, de vroegere landbouwtoestand en de aanleg van wegen. Het boek vertelt ook over vrijgrondheer Cornelis Sprongh en de ontwikkeling gedurende de laatste halve eeuw.

Over de auteur

"Sinds mijn jeugd heb ik al een grote belangstelling voor de geschiedenis van mijn geboortedorp. Dat heeft geresulteerd in een aantal boeken, zoals Het begon in 1252... en Hoe Hoogmade kerkelijk onder dak kwam. Daarnaast verschenen van mijn hand ettelijke andere boeken. Er wordt gewerkt aan nieuwe uitgaven."

Productinformatie

ISBN
9789461765772 / 978-94-617-6577-2
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
18-11-2011
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
484
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Ja

Inkijk

Hoogmade: een wereldje op zichzelf buiten de wereld Met de ingebruikname van de omleidingsweg om Hoogmade eind 1988 herinnert de bereikbaarheid van Hoogmade in niets meer aan het isolement waaraan het in vroeger eeuwen was overgeleverd. In de middeleeuwen, en nog lang daarna, lag Hoogmade­ dat in 1252 voor het eerst wordt genoemd ­ heel geïsoleerd midden in Rijnland. Vanuit Leiden kon men er slechts met de grootste moeite komen; de weg van de reiziger voerde toen dwars door het weiland. ’s Winters was de reis vrijwel helemaal niet te maken, omdat dan een groot deel van het polderland onder water stond; er was aan bedijking nog immers vrijwel niets gedaan. Dat veranderde pas langzaam in de loop van de zeventiende eeuw, toen op initiatief van de belanghebbenden ­ de boeren ­ de eerste stoot werd gegeven tot stichting van de polders. Maar wegen waren er nog steeds niet en het zou nog lang duren voordat die er kwamen. Het isolement van het dorpje was soms nog weleens ergens goed voor, bijvoorbeeld ten tijde van de verboden rooms-katholieke godsdienst. Op een enkele uitzondering na waren de Hoogmadenaren van toen het katholicisme toegedaan. De protestantse religie was een zeer bevoorrechte en de 'roomsen' zaten in de verdrukking. Hun godsdienstoefeningen werden alleen toegestaan na het betalen van aanzienlijke geldsommen aan de plaatselijke overheid. Nu wilde het geval, dat de katholieke kerk van Hoogmade in 1577 in Nederduits gereformeerde handen was overgegaan. Maar de calvinisten van de Rijpwetering en de Oude Ade kwamen ook in Hoogmade kerken. Daarvoor moesten ze langs de woning annex huiskerk van de pastoor van Hoogmade, die stond in de Frederikspolder, aan de tegenwoordige Oude Kerkweg. Het kwam daar herhaaldelijk tot botsingen tussen de aanhangers van de twee kerkgenootschappen. Dan weer was het hek van de pastoriewerf stevig afgesloten, dan weer was het overzetbootje spoorloos...

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Breng het maar naar de veldwachter

Hans van der Wereld

Otto Cornelis van Hemessen (1854-1937) was niet ‘zomaar’ een dorpsveldwachter. De Woubruggenaar verwierf een eeuw geleden grote bekendheid in de Zuidhollandse Rijnstreek, omdat hij ­ als geboren Amsterdammer ­ een grote passie ontwikkelde voor de plaatselijke historie van de gemeente Woubrugge. Hij bracht in de loop der jaren een historische collectie bijeen die de basis werd van het later naar hem vernoemde Museum ‘Van Hemessen’ in Woubrugge. Verder schreef de veldwachter -­ een functie die hij vervulde van 1884 tot 1920 ­- verschillende boeken over ‘zijn’ Woubrugge.
23,99
Voorkant cover

Devotelyck naer Kevelaer

Hans van der Wereld

Op 1 juni 1642 kon pastoor Schink het genadebeeld, een prentje voorstellende Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, in het door Busman gebouwde kapelletje plaatsen. Reeds op deze eerste dag kwam een grote mensenmenigte uit Geldern en omliggende plaatsen naar dit kapelletje. Er gebeurden in de jaren daarna veel wonderen, die nauwkeurig opgeschreven werden. Nog altijd is Kevelaer een bekende Mariabedevaartsplaats. Wel niet zo groot en befaamd als het Zuidfranse Lourdes, maar toch altijd nog goed voor bijna een miljoen pelgrims per jaar. Dit boek Devotelyck naer Kevelaer vertelt erover, met speciale aandacht voor de Kevelaergangers van de Rijnlandse Processie, die in 2012 honderd jaar bestaat.
23,50
Voorkant cover

Van statie naar federatie

Hans van der Wereld

Onder de titel Van statie naar federatie vertelt Hans van der Wereld uit het interessante verleden van de rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van Hoogmade tot Zevenhoven en van Noorden tot Roelofarendsveen. Wanneer was er voor het eerst sprake van een kerk? Wie waren de katholieke voorouders in dit deel van Zuid-Holland? Er wordt ingegaan op de komst van de katholieke parochiescholen en er wordt ook verhaald over ‘bouwpastoors', die in bijna ieder dorp een kerk met een hoge toren wisten te realiseren. Niet alleen interessant voor kerkelijk betrokkenen, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de regionale historie van dit deel van Zuid-Holland.
23,50
Voorkant cover

De bus van Langhout

Hans van der Wereld

3 reviews

Het kleinschalige autobusbedrijf verzorgde meer dan een halve eeuw het personenvervoer op het platteland in het noordoosten van de provincie Zuid-Holland, het gebied tussen Leiden, Alphen aan en den Rijn en Woerden. Deze autobusonderneming, NAL geheten, en welke initialen staan voor Nieuwkoop – Alphen aan den Rijn – Leiden, vervoerde scholieren en werkenden naar de grotere plaatsen in deze regio, maar ook de huisvrouwen die in de steden kochten wat in hun eigen dorp niet te krijgen was. Sportvissers uit ,de stad’ reden met de bus van Langhout onder meer naar de Langeraarse en Nieuwkoopse Plassen. In een tijd zonder veel eigen autobezit was de NAL daarom een voorziening, die niet graag gemist werd! Het busbedrijf van de familie Langhout uit Ter Aar wordt in dit boek, mede aan de hand van veel fotomateriaal, nog eens in de herinnering teruggeroepen.

25,99
Voorkant cover

Van moordhol tot pseudobasiliek Het 'dagverhaal’ van een negentiende-eeuwse bouwpastoor

Hans van der Wereld

In 1969, precies vijftig jaar geleden, werd de skyline van het toen nog grotendeels landelijke tuindersdorp Roelofarendsveen behoorlijk verstoord. De van verre zichtbare kerk van Sint-Petrus’ Banden met haar 50 meter hoge toren moest het veld ruimen. De al lange tijd in een minder goede staat verkerende rooms-katholieke kerk moest na 113 jaar aan het Noordeinde gestaan te hebben plaats maken voor een eigentijds, minder onderhoud vergend nieuw kerkgebouw.
Hoewel veel Veenders destijds geen berouw toonden over de afbraak van het neogotische bouwwerk, waren er toch ook veel mensen die het verdwijnen van de aloude kerk betreurden. En niet alleen mensen uit Roelofarendsveen zelf vonden de sloop onverteerbaar. Nu, 2019, een halve eeuw na het amoveren van de negentiende-eeuwse trots van katholiek Roelofarendsveen, wordt er door veel mensen nog steeds in warme bewoordingen over ,de Petrus’ Banden’ gesproken.
De bouw van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in het midden van de negentiende eeuw was voor die dagen een omvangrijk bouwproject in Roelofarendsveen. ,De realisering van deze kerk is een roman waardig’, schreef een kunsthistorica eens. De totstandkoming van het trotse godshuis wordt in dit boek niet als een roman behandeld, maar wel wordt de bouwhistorie nog eens verteld aan de hand van een ,dagverhaal’, dat is bijgehouden door ,bouwpastoor’ Joannes Mattheus van der Stoot.

22,50
Voorkant cover

Kerkvolk in opstand

Hans van der Wereld

Dit boekje verhaalt over enige spraakmakende voorvallen die in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw plaats hadden rondom het Braassemermeer. Het gaat hierbij om rumoerige gebeurtenissen op kerkelijk terrein. In die tijd deden de paapse stoutigheden veel stof opwaaien en later verscheurde de jansenistische stroming in de katholieke kerk de plaatselijke gemeenschappen. Het kwam meerdere malen tot felle ruzie en zelfs handgemeen. In Roelofarendsveen woedde de strijd tussen de Romegetrouwe gelovigen en de aanhangers van het jansenisme bijzonder fel: het kostte op een koude winteravond in 1776 de jansenistische pastoor Jacobus du Pré zelfs het leven. Bij een brand in zijn pastorie stak vrijwel niemand van zijn Veense tegenstanders een hand uit om de vuurzee te blussen…
De paapse stoutigheden in de zeventiende eeuw hadden ook al geleid tot een felle strijd tussen de roomsen en de gereformeerden. Predikanten en pastoors maar ook de gelovigen van beide kerkgenootschappen stonden als kemphanen tegenover elkaar. Ook daarbij kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Predikanten scholden op een welhaast ordinaire wijze de katholieken uit, terwijl de roomsen op hun beurt de Nederduits gereformeerden hinderden in hun kerkgang. Soms vielen er zelfs gewonden, zoals bij een pastoor in Hoogmade, die op zeker moment tegenover een paar kerkmeesters kwam te staan. Tevens wordt ingegaan op de Doleantie in Oude Wetering en Leimuiden, waarbij het er soms ook heet aan toeging. Tenslotte is er het verhaal van de spraakmakende overval op de pastoor van Leimuiden.

21,50
Voorkant cover

Houten bussen, ijzeren chauffeurs De pioniersjaren van autobusonderneming Maarse & Kroon

Hans van der Wereld

Dit boekje beschrijft de eerste vijf jaren (1923-1928) van autobusonderneming Maarse & Kroon. Deze eerste vijf jaren speelden zich af in de tegenwoordige gemeente Kaag en Braassem. Het begon allemaal met een bus en een chauffeur op de route van Rijnsaterwoude via Leimuiden en de dorpen in de gemeente Alkemade naar Leiden. In die periode groeide het bedrijf gestaag en in 1927 kwam er een uitbreiding van de diensten door de lijn van Aalsmeer via Amstelveen naar Amsterdam. Daarmee waren de pioniersjaren voorbij.

17,99