Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Er zijn nog wat geheimen te ontdekken
Wie gelooft wat wij gehoord hebben?

Auteur

Wim van der Knaap

Uitvoering
Paperback
Prijs
19 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

Ons leven bestaat vaak uit raadselachtige en tegenstrijdige situaties, waar wij maar niet los van kunnen komen. Er is niets nieuws onder de zon, maar elke generatie moet dan toch maar dat ‘oude’, dat zich als het nieuwe presenteert, ondervinden. Het perpetuum mobilé van ons bestaan, blijkt toch niet zo eeuwigdurend te zijn, omdat ons levenslot ongewis en onvoorspelbaar is. De climax van deze ontdekking bevindt zich in de overgang naar een onsterfelijke bestemming, waarmee dit boek haar tonen zet.

Over de auteur

Wim van der Knaap is thans woonachtig in Nootdorp en heeft de verhuizing van Voorburg net overleefd. Hij denkt dat hij nog dertig jaar is, maar van de Burgerlijke stand heeft hij vernomen, dat hij de zeventig jaar is gepasseerd. Hij was van huis uit makelaar in het Haagsche Bezuidenhout, maar beweegt zich graag op theologisch terrein. Hij schrijft bij voorkeur over onderwerpen die niet zo voor de hand liggen en probeert deze, door alle verwarring en meningen heen, te actualiseren. Hij is -voor zover dat nog bestaat - gereformeerd .en zoekt in de ontmoeting met de vele denominaties steeds de eenheid van het evangelie.

Productinformatie

ISBN
9789464035711 / 978-94-640-3571-1
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
18-09-2020
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
128
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Het bezit weet wat. In de jaren ’80 van de vorige eeuw verscheen er een boekje met de titel “bezitten of bezeten zijn”. Het is of het één of het ander. Een tussenweg zoeken we wel, maar is er niet. De laatste vraag is ook voor hen die in hoogheid zijn gezeten, de ‘captains of industry,’ de presidenten, de koningen der aarde, noem ze allemaal maar op; voor arm en rijk, de laatste vraag is voor ieder hetzelfde. Heeft u aan het einde van uw leven nog wat overgehouden na een turbulent bestaan of bent u bezeten geweest van al het vergaarde? U moet eens opletten hoe vaak het in gesprekken gaat over de materie in al haar verschijningsvormen. Heel de moderne samenleving is hiervan doortrokken. Je telt pas mee als je meedoet in deze ‘vaart der volkeren,’ in deze ‘waan van de dag’ en anders hoor je bij de outcasts. Zo simpel is dat, hoewel we met een probleem blijven zitten. We moeten – als dit ons alles is - over ons bezit nu als een oude dief gaan waken, niets is meer veilig, kan morgen kwijtgeraakt zijn en daardoor raken we ook onszelf kwijt. Dit is de grote tegenstelling met hen “die de roof van hun (aards) bezit blijmoedig hebben aanvaard” (Hebr. 10:34), omdat zij weet hadden van een beter en blijvend bezit. We staan natuurlijk niet te juichen als ons hele hebben en houwen wordt gejat. Maar het gaat om dat meerdere boven al het zichtbare, is verborgen in Hem, de Gever en Schepper van alles.
De spagaat, waarin we met het alles overheersende bezit verkeren, doet ons allerlei vreemde wegen inslaan. De vlucht van de ontkenning, alcohol, drugs en alles wat geestverruimend is. We gaan dauwtrappend mediteren. Vreemd gedrag, want niets is zeker meer als je los bent geraakt van je wortels, van het diepe menszijn in ons. Wat is toch de mens in zijn naakte bestaan? Waarvan is hij/zij beroofd? Het ene bevolkingsdeel op heel de aarde gaat welgevoed en gekleed door de wereld en de andere groep gaat beroofd ook hun einde tegemoet. Alle dingen, of beter gezegd de belangrijkste in het zichtbare leven, blijken niet wat ze lijken te zijn. Oneerlijk?
We hebben het hier over geestelijke verhoudingen. Iedereen mag eigen keuzes maken. De uiterlijk goed geklede en welgevoede vermaterialiseerde mens staat tegenover de geestelijke mens, aan de buitenkant is niet zoveel verschil te ontdekken. Bezitters en bezitlozen kunnen naast elkaar leven. Beiden in dezelfde straat, beiden hooggeacht doch met één groot verschil. Voor de één was zijn bezit zijn probleem en zijn alles, voor de ander stelde zijn bezit niets voor, hoewel dit voor het menselijk functioneren wel noodzakelijk was.
Tezamen vormen deze twee soorten mensen de mensheid. Een deel leeft ogenschijnlijk heel ‘fatsoenlijk,’ de andere groep gaat berooid, maar vol vertrouwen een andere weg, de weg naar hun eeuwig bezit. Een bezit aan de andere kant van het ‘hiernamaals.’ Hoe erg de roof of diefstal van ons bezit ook is, waarbij de schuldigen niet ongestraft zullen blijven, toch blijft voor ‘de niets bezittende’ iets over wat niet gestolen kan worden. Dat is op de plek waar geen dief kan komen, waar het kleinood van het geloof groots is en wordt en steeds meer en meer toeneemt “als de weg verder omhoog,” want wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken.

Uw email wordt enkel gebruikt voor de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Je toelichting moet minimaal 15 woorden zijn.

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

Wie is Hij, dat ik in Hem geloven mag Gedachten over het geloof, de opstanding en de Opgestane

Wim van der Knaap

Dit boek bevat gedachten over de wereldgeschiedenis, waar de Bijbel ‘iets’ over te zeggen heeft. Het wereldgebeuren in een ander ‘licht’. Achtergronden van onder andere de aartsvaders geven een andere kijk op de dingen. Twintig afzonderlijke hoofdstukken, welke los van elkaar het grote levensgeheim in beeld trachten te brengen. Wim van der Knaap heeft zich ingeleefd in de hoofdpersonen en was als het ware op het schrijfmoment één met hen en ontdekte wie zij waren. De emoties die hierbij vrijkwamen, hebben hem niet onberoerd gelaten. In dit boek probeert hij u als lezer hierin mee te nemen, naar een leven dat niet eindigt in het eeuwige niets.
21,50
Voorkant cover

Lonkend leven eten, drinken en vrolijk zijn

Wim van der Knaap

Dit boek tracht in 14 hoofdstukken weer te geven waar een ieder mee wordt geconfronteerd. Onze levensuitdagingen en ons droevig ‘(s)lot.’ Beschouwingen over het ‘volle genieten’ te midden van de kortheid van ons leven. Wim van der Knaap schrijft over dat grootse dat wij mensen zijn met een doel en een ‘levenszin’. Dat wij op aarde zijn en deel uitmaken van deze wondervolle schepping. Velen voor mij hebben hier over geschreven en het leek mij goed om vanuit mijn perceptie hier een boekje aan toe te voegen. Temidden van alle levensraadsels moet er ‘iets’ zijn dat de mens staande houdt. Hoofdstuk 11 sluit ik met een uitroep van koning Hiskia: “De levenden, de levenden, hij/zij looft U”, waarbij onze aardse betrekkelijkheid te midden van vreugde, lijden en verdriet in een ongekend perspectief wordt gesteld als het meerdere boven al het aardse.
16,50
Voorkant cover

Ons hart en de rede Wie toch kent de geheimen van het hart? (Ps. 44:22)

Wim van der Knaap

De mens is van huis uit een zoeker, een lotsverbeteraar, een uitvinder. Vanaf het prilste begin is hij of zij daarmee bezig. Zijn beginpunt wordt in de economie genoemd, de agrarische periode. Hij vindt uit, past toe en gaat daar zijn hele leven mee door, tot het maximale wat hij kan bereiken. Economische wetten schrijven hem dat voor. Het zit in zijn bloed de wereld te onderwerpen, zoveel de mens maar kan. Naast al deze beslommeringen denkt hij na over de dingen die hij ziet en waarneemt. Ook dat is ‘uitvinden,’ waar dit boek u mee wil verrassen. De mens wil en zal zijn oorsprong zien te verklaren. Wat mogen we bij alle materie, weten, geloven en hopen? Naast deze beschouwingen ligt de Bijbel, om de ‘spraak’ van de geschiedenis te duiden. De onzichtbare dingen van hart en gedachten zijn geestelijk en religieus, waardoor ons leven wordt bepaald. Onze harde schijf, onze diepste kern is door leven en lijden geschonden, maar dit geloofsorgaan moet, hoe aangetast ook, Hem liefhebben op alle wegen die wij gaan, opdat de liefde het meeste zal zijn en God zal worden alles in allen.
20,99
Voorkant cover

TIEN EEUWEN MAASLAND Waarin een klein dorp geschiedenis kan maken

Wim van der Knaap

1 reviews

In het dorp Maasland even ten noorden van Maassluis is mijn grootvader Willem van Santen, met zijn twee zussen, broer en een halfzus geboren. Het Zuid-Hollandse plaatsje met slechts 6600 inwoners lijkt op een plek waar de tijd heeft
stilgestaan. Niemand vermoed dat daar iets opzienbarends is gebeurd. Niets is echter minder waar. Door mijn interesse voor geschiedenis en mijn contacten in en rond Maasland is mij veel ten gehore gekomen, waar ik in dit boekje over kon schrijven. Ik begin bij de vroegst bekende geschiedenis en wat we daarvan kunnen achterhalen. Vervolgens klim ik langzaam en soms snel door de eeuwen heen naar de negentiende en twintigste eeuw , waarin de familie van moederskant in Maasland haar sporen heeft nagelaten. Van vaderskant hield een oom daar verblijf, die enige bekendheid genoot.


17,99
Voorkant cover

Mens, waarom vlucht je?

Wim van der Knaap

Waar komt de onrust van de mensheid vandaan? Door wie of wat denkt hij achterna te worden gezeten? De mens is toch de machtige op aarde, de zelfbeschikker, heel de wereld ligt onder zijn voeten en dan op een of andere wijze gekweld door een haast onverklaarbare macht. Dit onderwerp heeft mij nooit losgelaten en na mijn werkende leven vond ik de tijd om mijn gedachten hierover in diverse boeken aan het papier toe te vertrouwen. Hoe reageert men op deze onrust en wat ontbeert het mensdom op de hoge levensvlucht? In 21 hoofdstukken tracht ik aan te geven wat de mens zoal tegenkomt in die grote, maar ook zo korte levensreis.
19,99