Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Opmerkingen bij de geschiedenis van gnostiek en New Age

Auteur

Dr. Mr. J.P. Bommel

Uitvoering
Paperback
Prijs
17 ,99
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen
(Nederland en België) (Past door brievenbus)

Samenvatting

De auteur wil in dit boekje aantonen het verschil tussen gnostiek en christelijk geloof en tevens dat New Age een nieuwe religie is, die sterk onder invloed staat van het denken in de gnostiek. Daarbij steunt hij op een brede kennis en een toegankelijke manier van schrijven en laat hij ook ruimte voor een eigen interpretatie of opvatting

Over de auteur

Jan Pieter Bommel was directeur van een handelsbank en werkte in zijn vrije tijd als ouderling en in de evangelisatie. Ook preekte hij acht jaar met een preekconsent in Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerken in Noord-Holland. Op een bepaald moment trad hij uit het bankwezen om zich geheel aan de theologie te wijden. Hij volgde een opleiding aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en behaalde daar zijn master theologie. Een aantal jaren later promoveerde hij (op een dissertatie ('Simson in Tweevoud') in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. waar hij in het verleden al afgestudeerd was als jurist.

Productinformatie

ISBN
9789464318586 / 978-94-643-1858-6
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
08-10-2021
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
90
Formaat
A5
Illustraties
Nee

Inkijk

Voor de gnostici is het kwaad niet een grootheid die door een vrije keus van de mens vermeden kan en moet worden. Nee, voor hen is het kwaad een noodzakelijke ontwikkelingsfase, die in evenwicht gebracht dient te worden met het goede. De moderne gnostiek is vooral de mening toegedaan, dat goed en kwaad in feite geen tegengestelden zin die elkaar uitsluiten. In de negentiende eeuw gaf de gnosticus William Blake een boek uit onder de titel Het huwelijk van hemel en hel. Inderdaad is dit een conclusie van het zogeheten holistische denken. Ook in het New Age denken draait alles om het herstel van de eenheid. In het holistische denken moeten licht en donker, mannelijk en vrouwelijk in elk mens via een dynamisch innerlijk proces weer samensmelten. (Van die gedachte is ook het in Nag Hamadi gevonden boek: Het evangelie van Thomas doortrokken.) Tot die elkaar niet uitsluitende polariteiten behoren ook goed en kwaad. Vandaar het boek van William Blake.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek

Ook van deze auteur

Voorkant cover

God is liefde

Dr. Mr. J.P. Bommel

Geloofd zij God met diepst ontzag

In God is liefde wordt het scheppingsverhaal letterlijk en historisch bekeken. God is transcendent, maar je leert Hem kennen door lofliederen te zingen. De lofpsalmen zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het verslag van de schepping. In Genesis 1 en 2 lees je hoe God het leven geeft en beschermt. Het maakt je bewust van de heiligheid van God. Vervolgens lees je in Genesis 3 het verhaal van de mens die wegloopt en voor zichzelf wil beginnen. De schepping is een actueel verhaal door alle tijden heen.
15,45
Voorkant cover

Geloofsgroei door Bijbelstudies

Dr. Mr. J.P. Bommel

Geloofsgroei door Bijbelstudies is een bundel Bijbelstudies als een toegankelijke leiddraad dat de lezer aanzet tot het reflecteren over wat het betekent om een leven te leiden als mens en als Christen. Er worden specifieke onderwerpen behandeld, maar de toon en de inhoud van dit boek stijgt hier boven uit en inspireert tot het nadenken over het leven buiten de meditatie of stille tijd.
20,99
Voorkant cover

Paulus en de Korintiërs

Dr. Mr. J.P. Bommel

Paulus geeft in zijn brieven aan de Korintiërs veel vermaningen, opdat zij komen tot een christelijke levensstijl. Hij legt echter ook de inhoud van het christelijke geloof uit, vooral in zijn worsteling met de zogeheten ‘sofisten’, die meesters in welsprekendheid waren, maar ‘een andere Christus’ verkondigden.
20,50
Voorkant cover

Kenschets van het protestants-christelijke geloof

Dr. Mr. J.P. Bommel

In een tijd waarin men het christelijke geloof steeds meer de rug toekeert toont de auteur in dit boek in twaalf opstellen het belang van de protestantse orthodoxie in de hedendaagse samenleving. Zijn oprechte geloof in de liefde van God spreekt door het hele boek heen. Een kenmerkende uitspraak van hem is: “Het steeds verbonden zijn met God, mijn vader in de hemel, en met Jezus, mijn vriend, geeft een geluksgevoel dat door niets te overtreffen is.”

19,50
Voorkant cover

De teksten van Deutero-Jesaja Bezien tegen de achtergrond van de gehele bijbel

Dr. Mr. J.P. Bommel

In dit boek staan de teksten van Deutero-Jesaja centraal. Een profeet die hoop geeft en de weg naar bevrijding wijst. Deze teksten worden informatief, overzichtelijk en toegankelijk belicht door Jan Pieter Bommel, die stap voor stap de lezer aan de hand neemt bij het duiden van de teksten, maar die ook voldoende ruimte laat voor een eigen interpretatie of opvatting.
18,99
Voorkant cover

In Israël ingelijfd Bijbelstudies & Gespreksvragen

Dr. Mr. J.P. Bommel

Dit boek gaat niet over de staat Israel, maar over het in millennia gevormde gedachtengoed van de orthodoxe Joden. Het boek wil duidelijk maken dat het menselijk bestaan niet uitzichtloos is. Want de Bijbel leert solidariteit van God met de mensen.
20,99