Voorkant
Voorkant cover
Achterkant
Achterkant cover

Dichters bij de dood van God

Auteur

Wessel ten Boom

Uitvoering
Paperback
Prijs
21 ,50
Verzending
Gratis verzending in Nederland en België
Levertijd
Twee tot vijf werkdagen vanaf publicatie
(Nederland en België)

Samenvatting

Wessel ten Boom (1959-2021) schreef voor het theologisch tijdschrift Ophef gedurende een periode van vijf jaar vijftien artikelen over vijf dichters uit de periode rond 1900 (Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, Martinus Nijhoff, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst) die geconfronteerd werden met het aan het eind van de negentiende eeuw opkomende atheïsme (‘de dood van God’) en daar elk op een geheel eigen wijze op reageerden. Ook wanneer je - als de auteur - daar niet in gelooft, moet toch geaccepteerd worden dat God en geloof sindsdien steeds meer aan maatschappelijke betekenis hebben verloren. Wilken Veen, hoofdredacteur van Ophef, redigeerde deze artikelen en voorzag ze van een voorwoord.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens een boekpresentatie op vrijdag 24 februari 2023 om 15.00 uur in de Thomaskerk te Amsterdam.

Over de auteur

Dr. Wessel Hendrik ten Boom werd in 1959 geboren in Siegen (BRD) waar zijn vader als predikant werkte in het kader van het naoorlogse opbouwwerk. Hij studeerde een jaar Nederlands, brak die studie af en ging een jaar later theologie studeren. Eind jaren tachtig was hij geruime tijd vicaris in Oost-Berlijn. Hij was dominee in Zijpe (NH), Callantsoog, Abbenes, Arnhem en Burum en ging in 2014 met vervroegd pensioen. In 2002 promoveerde hij op een studie over Augustinus. In 2018 werd bij hem een ongeneeslijke darmkanker vastgesteld. Hij ging wel door met preken en lezingen geven, o.a. over de dichters, die in dit boek aan de orde kwamen. Op 2 oktober 2021 overleed hij. Hij liet vier dochters en een groot aantal boeken na.

Productinformatie

ISBN
9789464684025 / 978-94-646-8402-5
Uitgeverij
Boekscout
Verschijning
27-01-2023
Taal
Nederlands


Uitvoering
Paperback
Pagina's
176
Formaat
16 x 24 cm
Illustraties
Ja

Inkijk

In 1882 verscheen Die fröhliche Wissenschaft van Friedrich Nietzsche, met daarin in het derde boek de beroemde parabel (125) van de ‘dwaze mens’, die op het marktplein uitroept: “Wohin ist Gott?, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind seine Mörder!” Deze alarmerende, maar ook raadselachtige parabel geldt als een van de kernteksten van de ‘dood van God’. In een serie artikelen wil ik kijken in hoeverre deze, sinds het einde van de negentiende eeuw alom beleden dood zijn sporen heeft nagelaten binnen de poëzie. Ik richt me hiervoor tot drie heel verschillende Europese dichters, te weten Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa en Martinus Nijhoff (later werden Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst nog aan deze reeks toegevoegd, w.v.). Zij allen zijn danig gevoelig geweest voor deze culturele verschuiving, hoe verschillend ze haar ook verwerkt hebben, zoals we zullen zien. En zo hebben ze natuurlijk ook op hun geheel eigen manier bijgedragen aan de dood van God, waarbij hun diversiteit nog eens aantoont hoe complex en raadselachtig deze is. Dat deze dood een feit is, ook voor wie misschien niet in dit feit gelooft, zoals ondergetekende, lijkt me trouwens onloochenbaar: als we het hebben over de dood van God hebben we het over een reëel opgetreden verschijnsel dat het hele geestesleven van Europa heeft doortrokken en hier nog steeds oppermachtig, zij het niet alleenheersend is. We kunnen ons afvragen welke grote poëtische geesten hierdoor niet zijn aangeraakt. De eenzelvige Achterberg was misschien zo iemand, maar dan houdt het denk ik al gauw op.

Uw email wordt enkel gebruikt voor overleg over de betreffende review

Wordt getoond bij de review

Er zijn nog geen reviews over dit boek