Alle boeken in de categorie Management

Managen van complexiteit Viktor Markowski en Leendert Baris

Zie je vliegen Ben Steeman

Democratische Revolutie Evert Pruissen

Adventure Tourism
Operations and Leadership
Ferdinand Postma and Pauline van Acker

Solidaire Economie Prof. dr. Nic Douben

De ondernemingsraad John Graafmans

Need & Neccessity of Change Management Ad P.M. van Vroenhoven CBC

Nut en Noodzaak van
Verander Management
Ad P.M. van Vroenhoven CBC

Effectief
Inkoopmanagement
Drs. P.P.F.W. Postmes
& E.E.A.van der Laan

HANDBOEK ONDERNEMEN Fred Bekenkamp

MANAGERS MANAGEN mr. Hans H.M. Verleun

HELP! WORD IK WERKLOOS Guillaume van den Berg