Alle boeken in de categorie Management

Baas boven Baas Paul Baas

Managen van complexiteit Viktor Markowski en Leendert Baris

Zie je vliegen Ben Steeman

Democratische Revolutie Evert Pruissen

Adventure Tourism
Operations and Leadership
Ferdinand Postma and Pauline van Acker

Solidaire Economie Prof. dr. Nic Douben

De ondernemingsraad John Graafmans

Zorg boven het maaiveld Dick de Groot en Paul Janssen

Need & Neccessity of Change Management Ad P.M. van Vroenhoven CBC

Nut en Noodzaak van
Verander Management
Ad P.M. van Vroenhoven CBC