Alle boeken in de categorie Gedichten

Van limericks tot haiku’s tot vrij vers, in gedichten wordt er met weinig woorden toch veel gezegd. In een gedicht wordt er creatief omgegaan met taal, waarbij de vorm even belangrijk is als (en soms zelfs belangrijker dan) de inhoud. Gedichten zijn dus een taaluiting waarin de nadruk op vorm, klank en beeldspraak ligt. Toch staan de vorm van een gedicht en de inhoud niet los van elkaar, maar werken deze samen tot het overbrengen van de boodschap. Een dichtbundel is een verzameling van gedichten, waarbij elk gedicht kan afzonderlijk gelezen worden. Dat betekent echter niet dat er geen onderlinge samenhang is; elk gedicht is een afzonderlijk kunstwerkje, maar een dichtbundel is vaak een thematische verzameling. Zo hebben veel dichtbundels een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid of spiritualiteit, maar dit thema kan ook breder getrokken worden zoals bijvoorbeeld in een bundel over het alledaagse leven waar van alles de revue passeert.

Zo dun als liefde - Liefdesgedichten Koenraad Goris €16,50

Samen gaan - Leven in verwondering Margreet Havinga-Feitsma €15,50

love and other poems amarant adorée €17,99

Dwaalgast Vital Meij €16,99

Vervlogen condens Dirk Dietvorst €15,99

Gedichten vanuit het bos Juliëtte Bos €14,99

Als het leven je even niet meezit Femke Oostingh €19,50

Poems when I was depressed Mees ten Camp €16,99

The worst is almost over Rose de Lorijn €15,99

WTRS (hardcover) - Write To Remain Silent Romario Rodrigues Varela €23,50

Mooie illusie Aart Berkhof €16,99

Hoofd Joel Josha Afman €19,50

Geen dak, wel een depressie Angela Klomp €15,99

Grensbewoner Ingrid Van Mossevelde €16,99

Rijmelarijen op reis Marja Vos €18,99

Amsterdam - een ruwe diamant Corine Pullen €15,99