100 meditaties - voor je spirituele ontwikkeling

Ismar Verschuren

Category: Spirituality

€ 18,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Mediteren is niet alleen een geestelijke bezigheid, maar ook een praktische. Wat zich namelijk in de geest afspeelt, heeft zijn neerslag in de wereld van alledag. Zo kom je op het pad van zelfkennis en verdere acceptatie van jezelf als een bewust wezen hier op aarde geboren met een bepaald doel. Je eigen innerlijk wezen is een eenheid, verbonden met al dat is, de stoffelijke en de geestelijke wereld. Zo maak je kennis met de geestelijke wereld en probeer je in contact te komen met je eigen Goddelijke Kern die in ieder mens aanwezig is.

From the book

De mens schept zijn eigen wereld, maar is zich hier niet volledig van bewust. Voel nu contact met je Goddelijke Kern, ofwel Je Hoger Zelf en voel je daar één mee worden. Voel dat je je op de weg bevindt, die naar volmaaktheid leidt. En je weet dat dit alleen kan als je eenheid in jezelf ervaart en met alles om je heen... En dat kan alleen als je jezelf zuiver voelt, ontdaan van persoonlijke beperkingen en alles wat met je ego te maken heeft. Hef daarom je ego omhoog naar je Hoger Zelf, zodat je ego met je Hoger Zelf één wordt en er geen verschil meer is tussen ego en Hoger Zelf. Je kijkt nu weer naar al deze energieën van steen, plant, dier en mens en je ziet dat de energieën steeds meer in elkaar overgaan. Je ziet ook dat alles een inwerking op elkaar heeft en je ziet dat de energieën van de mens anders zijn. De mens kan zelf zijn eigen energie sturen en beïnvloeden door de bewuste wil. Daarom kan de mens Schepper zijn. Om een opbouwende Schepper te zijn, wend je je bewustzijn in harmonie en een constructieve betekenis, je verbindt je bewustzijn met je Hoger Zelf. Je gaat nog verder de H.Berg op tot boven aan de top. Je voelt dat je nu een Lichtwezen geworden bent en je gaat met je bewustzijn over het hele aardoppervlak en je ziet waar het op aarde aan ontbreekt. Vanuit je Goddelijke aard zendt je bewustzijnstoestanden naar die delen van de wereld waar de evolutiespiraal stil is blijven staan en deze bewustzijnstoestanden zoals liefde en verdraagzaamheid zend je daar neer toe, waar deze ontbreken. Je denkt nu aan de bewustzijnstoestand van liefde.

About the author

"Ongeveer eind jaren ‘90 ben ik begonnen met het geven van een meditatiecursus, aanvankelijk vanuit de rozekruisersorde AMORC. Daarna heb ik geleide meditaties geschreven, waardoor het mijn - door inspiratie verkregen - vorm kreeg. Ik werd door mijn vrouw en cursisten aangemoedigd om de cursus in boekvorm uit te brengen. Ik ben er van overtuigd dat het voor velen van praktische waarde kan zijn op het levenspad dat ieder op zijn eigen wijze doorloopt."

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

100 meditaties - voor je spirituele ontwikkeling

Author:

Ismar Verschuren

Category:

Spirituality

Number of pages:

260

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

23-10-2009

ISBN:

978-94-608-9073-4 / 9789460890734

Price:

€ 18,45

Language

Dutch