Tussen kerk en kassen - Lotgevallen van een Westlandse familie

Ria Verbeek

Category: (Local) History

€ 21,50
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Na haar huwelijk in 1941 verhuist Jeanne, 21 jaar oud en oudste dochter uit een groot gezin vanuit het levendige dorpje Honselersdijk naar een wo ning aan een stil tuin derspaadje. Het gezin groeit en groeit, met dank aan de katholieke kerk. Hoe gaat Jeanne deze eenzame uitdaging aan en hoe houdt haar Johan de tuinderij en het huis houden draaiende, als Jeanne onder de last van het gezin dreigt te bezwijken? En wat betekent dat voor de kinderen en de tuinderij, in een tijd waarin de snel veranderende buitenwereld tot het tuinderspaadje doordringt?

From the book

Maar eerst zetten we een flinke stap terug in de tijd. Langs het dorpje Poeldijk, stroomt het riviertje de Gantel. Aan de oever daarvan, vinden we aan het begin van de negentiende eeuw buitenplaats Gantellust. Het Westland, de streek waar we het over hebben, kent in die periode veel van dit soort buitenplaatsen. Door het relatief zachte klimaat zo vlak achter de duinen en dicht bij de kust, is het er voor de adel en andere welgestelden uit de stad, in de zomermaanden heerlijk toeven. Bij de volkstelling van 1828, is de familie Graafland uit Den Haag de eigenaar van Gantellust. Bij dit herenhuis hoort een boerderij, een zogenaamde bouwmanswoning. Het geheel is omgeven door weilanden met grazende koeien, velden en boomgaarden. Je kijkt er ver weg over de landerijen, er is nog geen kas of warenhuis te bekennen, die je het zicht zou kunnen ontnemen. Volgens de gegevens van diezelfde volkstelling telt deze bouwmanswoning dertien bewoners. Naast een gezin hebben er twee knechts en een dienstbode kost en inwoning. In 1854 overlijdt de eigenaar van de buitenplaats, de heer Graafland. Gantellust, met al zijn landerijen, wordt geërfd door jonkvrouw Johanna Pols. Of zij de sloophamer zelf heeft gehanteerd weten we niet, maar ergens tussen 1840 en 1859 wordt het herenhuis gesloopt. Monumentenzorg bestaat nog niet, anders zou het Westland met al zijn voormalige buitenplaatsen er misschien wel heel anders uit hebben gezien, anno 2018. De jonkvrouw wil blijkbaar van haar bezit af, want op 11 oktober 1859 plaatst zij een advertentie in het Algemeen Handelsblad, de bouwmanswoning Gantellust wordt te koop aangeboden. Op 7 en 14 december van dat jaar zal er een openbare veiling en verkoping worden gehouden in logement Overheide in Monster, onder leiding van notaris De Frémery uit ’s Gravenzande. De advertentie luidt ongeveer als volgt:

Openbare Verkooping De kapitale en zeer gunstig gelegen Bouwmanswoning met ruime Huizing, Heerenkamer, en voorzien van een Wagenschuur, Oprijlaan, Erf en verder Toebehooren, uitmuntende WEI- HOOI- BOUW- TUIN- EN BOOMGAARDLANDEN, met 85 Rijnlandsche Roeden Druivenmuur, drie Hooibergen, Water, Schuren, een Stalling voor 30 Koeijen, 7 Paarden en alles te zamen groot 41 Bunders, 29 Roeden en 37 Ellen, gelegen in de Gemeenten Naaldwijk en Monster.

About the author

Ria Verbeek (1953) was ruim 40 jaar werkzaam als verpleegkundige en zorg innovator, waaronder vier jaar als ontwikkelingswerker in het Afrikaanse Kameroen. Schrijven is een van haar hobby’s, waarvoor zij diverse schrijfcursussen volgde. Zij is het negende kind en de zesde dochter van Johan en Jeanne. Zij woont met haar man in Gouda.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Tussen kerk en kassen - Lotgevallen van een Westlandse familie

Author:

Ria Verbeek

Category:

(Local) History

Number of pages:

240

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 14,5 x 20,5 cm

Release date:

26-03-2020

ISBN:

978-94-6403-125-6 / 9789464031256

Price:

€ 21,50

Language

Dutch