Waarden Leren - Ethiek en burgerschapsvorming voor pabo en basisonderwijs

Bert Slaa

Category: Society

€ 22,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Waarden Leren wil studenten en leerkrachten helpen waarden en waardendilemma’s te herkennen en te vertalen naar het onderwijs. Aan de hand van actuele voorbeelden wordt de werkelijkheid geanalyseerd op waarden, normen, de verandering ervan en hoe ze binnen en tussen culturen kunnen botsen. Een mens en een samenleving hebben een morele identiteit nodig. Maar als anderen die afwijzen, in de samenleving of in de klas – wat dan? Waarden Leren als opdracht voor de school is van belang voor het bepalen van je standpunt bij de grote vraagstukken van onze tijd. Maar hoe doe je dat, hoe voer je een moreel gesprek in de klas? Hoe leer je kinderen waarden aan, en welke? Waarden Leren besteedt daarom veel aandacht aan de praktijk in de klas.

From the book

4.4.5.1 Meer of minder vrijheid?

De beschreven voorbeelden hebben allemaal als kernwaarde vrijheid, of autonomie. In onze samenleving willen we zelf de autonomie over ons leven; hebben we moeite met gezag en gezagsdragers die onze autonomie beknotten – zo wordt dat tenminste ervaren.

Maar de vraag is, en daar zit het dilemma, of we in die kernwaarde niet zijn doorgeschoten, of we niet andere waarden uit het oog verliezen door vrijheid en autonomie als hoogste waarde op te vatten, en ze tot sacrale of heilige waarde te verheffen.

Dit dilemma tussen vrijheid en het stellen van regels (het zogenoemde normeren) wordt fraai verwoord door hoogleraar Sociale Wetenschappen Christien Brinkgreve in Het Verlangen naar gezag.[i] Zij beschrijft de veranderende opvattingen over gezag en vrijheid in gezin, school en op het werk. Brinkgreve begint haar boek met een citaat van een collega: “Gezag? Daar doen we niet meer aan, dat is iets van vroeger” (p. 9). Over haar eigen rol als opvoedster schrijft ze: “Wat me soms uit mijn twijfelzucht schudde was als mijn oudste zoon, zo klein als hij was, tegen me zei: ‘dan zeg je toch gewoon nee?’ Maar dat was juist wat me zo moeilijk afging, al zag ik wel dat dat de zaak beslist eenvoudiger zou maken” (p. 55).

Het is de tijdgeest die haar dwarszit in gezin, op school, en werk, terwijl zoonlief duidelijk maakt hoe het moet en waar hij behoefte aan heeft: duidelijke regels, inperking van zijn te grote vrijheid. Die tijdgeest beschrijft Bringreve als volgt: “Er is een huiver voor autoritair optreden, voor hiërarchie” (p. 69) en “Waarden als discipline, orde, netheid en gehoorzaamheid maakten plaats voor zelfontplooiing, zelfwerkzaamheid en zelfreductie – deugden (...) die passen bij het huidige ideaal van zelfsturing, een verschuiving die we ook in het gezin zagen” (p. 83).

About the author

Bert Slaa (1950) studeerde Duitse taal- en letterkunde en Theologie, met als hoofdvak Ethiek. Na jaren als docent Duits te hebben gewerkt, maakte hij de overstap naar de pabo om daar les te geven in de vakgebieden godsdienst/levensbeschouwing, ethiek en burgerschapsvorming. In 2018 verscheen van hem ‘Kijken met andere ogen’ - over een andere kijk op godsdienst en godsdienstonderwijs.
De gesprekken met studenten tijdens en naar aanleiding van de colleges leerden hem dat een belangrijke motivatie van de studenten om kinderen les te geven bestaat in het willen aanleren van waarden en normen. Tegelijk echter bleek hoe moeilijk ze dat vonden, want waar ligt de grens tussen meegeven en beïnvloeden? ‘En eigenlijk weet ik zelf nog niet zo goed wat ik vind’ - zo vertelden studenten vaak.
Daar, in die inspirerende gesprekken met aanstaande leerkrachten, met al hun vragen op het moeilijke gebied van waarden en normen - daar ligt de oorsprong van dit boek.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Waarden Leren - Ethiek en burgerschapsvorming voor pabo en basisonderwijs

Author:

Bert Slaa

Category:

Society

Number of pages:

292

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

09-04-2021

ISBN:

978-94-643-1242-3 / 9789464312423

Price:

€ 22,99

Language

Dutch