Cover voorkant
Een joods-christelijke toekomstverwachting vanuit het Bijbelboek Daniël - Om bij de tijd te blijven
Een joods-christelijke toekomstverwachting vanuit het Bijbelboek Daniël - Om bij de tijd te blijven

Een joods-christelijke toekomstverwachting vanuit het Bijbelboek Daniël - Om bij de tijd te blijven

Gerard de Lange

Category: Religion

€ 20,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Veel mensen hebben een mening over ‘Waar het naar toe gaat met deze wereld.’ Als iedereen over elkaar heen buitelt doet het weldadig aan om een evenwichtig verhaal vanuit de Bijbel te lezen. Hoe kijkt God tegen onze wereld aan? Wat zijn de zaken waar Hij op let? Dit boek is een serieuze poging om hierbij uit te gaan van de Bijbel. Objectief, wat kunnen we te weten komen over de dingen die moeten gebeuren voordat Gods Koninkrijk doorbreekt met kracht? Het is meer dan je denkt. Via het boek Daniël komen we een Bijbelse Toekomstverwachting op het spoor. De Heere Jezus pikt de draad op in de Nieuwe Testament en Paulus blijkt op hetzelfde spoor te zitten. Het boek Openbaring bevestigt de dingen die in de toekomstverwachting van Daniël, Jezus en Paulus naar voren komen. Openbaring brengt nog meer details aan. Het gaat er om een verantwoorde Bijbelse eschatologie neer te zetten.

From the book

We proberen een vijfde stap te zetten op de weg naar een Bijbelse eschatologie. Het uitgangspunt hierbij is dat de HEERE in het boek Daniël een Bijbelse eschatologie ontwikkelt die bevestigd wordt door het Nieuwe Testament. We hebben reeds enkele bevindingen opgedaan in Daniël 2 en 7. In de droom aan Nebukadnezar maakt God duidelijk dat tijdens het vierde wereldrijk ‘het Koninkrijk van God’ doorbreekt. Feitelijk is het fundament van het Koninkrijk van God gelegd in het vierde rijk door het optreden, lijden en sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Het Koninkrijk van God breidt zich sindsdien uit over de hele wereld en is niet meer weg te denken; het is een eeuwig Koninkrijk. De vier dieren die in Daniël 7 uit de zee opkomen maken duidelijk dat de wereldrijken (uiteindelijk) een bedreiging vormen voor het volk van God. Ook zal God Zelf worden aangevallen. Is er een bijzondere dreiging voor Gods volk er is ook een bijzondere Helper. ‘De Mensenzoon’ verschijnt op het toneel. Het spitst zich toe op het vierde wereldrijk. Een van de laatste koningen zal een directe aanval uitvoeren op God en het geloof van Zijn volk Israel. Opmerkelijk genoeg doen deze dingen zich volgens Daniël 8 – 11 niet voor tijdens het vierde, het Romeinse Rijk maar tijdens het derde, het Griekse wereldrijk. Er wordt in deze hoofdstukken van Daniël 8 – 11 ingezoomd op de vijandige koning die God en het geloof aanvalt. Ieder hoofdstuk laat een of meer aspecten van deze aanval van dichtbij zien. Er valt een begrip dat het kernachtig samenvat, ‘De verwoestende gruwel’. Ook worden de begeleidende verschijnselen van de eindtijd genoemd. In dit hoofdstuk bezinnen we ons op Daniël 10 t/m 12 en proberen we ook een antwoord te vinden op de vraag: Hoe verklaren we dat de vijandelijke koning niet tijdens het vierde, maar het derde wereldrijk opduikt?

About the author

Persoonlijk ben ik altijd geïnteresseerd geweest in een Bijbelse Toekomstverwachting. In de tijd dat ik predikant was, heb ik met een zekere regelmaat gepreekt over de eschatologische hoofdstukken van de Bijbel. Het tweede deel van Daniël, Marcus 13 en het boek Openbaring kwamen voorbij. Pittige kost voor de gemeente, maar wel nuttig en nodig. God geeft in de Bijbel naar verhouding veel prijs over de toekomst: Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. (Daniël 10:12) De HEERE moedigt deze interesse aan niet alleen bij Daniël, maar ook bij ons. Om die reden ben ik begin deze eeuw zelfs een doctoraalstudie met als speerpunt ‘eschatologie’ begonnen. Dat is veelzeggend. Het lijkt alsof God Zich verbergt, opdat Hij gevonden wordt. De teksten zijn soms weerbarstig. Het vraagt inspiratie, maar zeker ook transpiratie om stappen te zetten naar het beter verstaan. Het is een groeiend inzicht wat feitelijk nooit meer stilstaat. Zonder het licht van Gods Woord en de Geest zal het niet gaan. Het stemt mij dankbaar. Misschien kan het iets betekenen voor u of jou?!

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Een joods-christelijke toekomstverwachting vanuit het Bijbelboek Daniël - Om bij de tijd te blijven

Author:

Gerard de Lange

Category:

Religion

Number of pages:

172

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

25-06-2021

ISBN:

978-94-643-1398-7 / 9789464313987

Price:

€ 20,99

Language

Dutch