Cover voorkant
Prediker - Vluchtig leven en het grote genieten
Prediker - Vluchtig leven en het grote genieten

Prediker - Vluchtig leven en het grote genieten

Koert Koster

Category: Religion

€ 20,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Er is een leven onder de zon dat in het perspectief geplaatst wordt van een leven boven de zon. Het leven is nu. Dat leven mag beaamd worden. Sterker: dat is een opdracht! Het Bijbelboek Prediker wordt in dit boek dan ook in een positief daglicht geplaatst: het goede genieten van dat wat God ons geeft, is prima. Daarbij wel rekening houdend met het feit dat genieten niet het één en al is.

Koert Koster verstaat de kunst om diepe dingen eenvoudig onder woorden te brengen voor een breed publiek. Toegevoegde gespreksvragen en citaten maken het geschikt voor studiegroepen of huiskringen.


'Het boek van Koert Koster geeft interessante nieuwe perspectieven op het boek Prediker. Meestal wordt het boek gezien als een expressie van moedeloosheid bij alle tegenslagen en onrecht van de wereld. Koster laat zien dat je het ook positief kunt lezen. Midden in alle wederwaardigheden die nu eenmaal zijn zoals ze zijn mag je het goede genieten en dóe dat dan ook. Prediker als een oproep om het leven positief te waarderen, niet als een omvattend geheel, maar in de dingen van de dag die je als een geschenk krijgt. Voor mij was het een eye opener op dit zo bekende boek!'


Prof.dr.A.van de Beek

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Velen zien de Prediker als een doemdenker zonder hoop. Die visie doet het boek als geheel geen recht. We kunnen het boek niet in de hoek van het nihilisme of pessimisme schuiven. Dan doen we de eenheid tekort en hangen we onze hele kijk op aan één of twee Bijbelverzen die ook nog eens een keer uit hun verband gerukt zijn. Het boek ademt hoop in weerwil van de omstandigheden van zwoegende en zwoeterende mensen onder de zon. Deze hoop uit zich reeds in het alledaagse bestaan wanneer mensen het goede leven onder de zon genieten met vrienden en naasten. De Prediker roept het volk op om blij te zijn en feest te vieren onder het genot van een glas wijn. Ik citeer: ‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven’ (Pred.9:7-9). Genieten mag, ja wordt zelfs opgedragen, want het is loon op het werk van de arbeider. Maar dan moeten we niet te snel juichen. Want dat genieten is één kant van de medaille. Prediker zet namelijk opnieuw de rem op het menselijk genot. Feestvieren is geen ongebreidelde bezigheid. Want men moet altijd rekening houden met – in mijn woorden – een verschijnen voor een God die rechtdoet en voor wie men rekenschap moet afleggen. Ik citeer: ‘Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.’ (Pred.12:13,14; vgl. ook:11:9) Dat is de andere kant van de medaille.

About the author

Theoloog en filosoof Koert Koster (Hoogeveen, 1973) is een schrijver die reeds een dikke twintig boeken heeft gepubliceerd. We zouden hem een veelschrijver kunnen noemen, maar dat doet hem geen recht. Het gaat hem namelijk niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van zijn teksten. Het gaat hem om een stukje diepgang, om teksten die te denken geven.

Meer info? www.koertkoster.nl

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Prediker - Vluchtig leven en het grote genieten

Author:

Koert Koster

Category:

Religion

Number of pages:

164

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

09-07-2021

ISBN:

978-94-643-1616-2 / 9789464316162

Price:

€ 20,99

Language

Dutch