Cover voorkant
Nog is het licht in de tempel niet gedoofd - Pleidooi voor een open kerk
Nog is het licht in de tempel niet gedoofd - Pleidooi voor een open kerk

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd - Pleidooi voor een open kerk

Rob Mascini


€ 19,99

Free shipping

Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De ervaringen in zijn eigen pastorale werk hier in Nederland, en zijn ervaringen wereldwijd en oecumenisch laten de auteur de vraag stellen of we met al onze kerksluitingen in Nederland wel op de goede weg zijn. Onze kerkgebouwen worden leger en armer, maar alvorens de deuren te sluiten, zouden we eerst de deuren van onze kerken wijd open moeten zetten, dienstbaar aan mensen van vandaag! Dat is zijn pleidooi. Laat het een open huis zijn, waar stad, wijk en dorp een huis vindt om lief en leed te delen, waar gerouwd kan worden en gevierd, waar muziek is en waar geleerd kan worden, waar stilte is en feest.


We nodigen u van harte uit voor de presentatie van het boek. Dit zal gebeuren op 24 september om 14.00u in de theologische boekwinkel Het Kruispunt te Hoofddorp. De auteur gaat dan graag met u in discussie over zijn boek. Meer informatie volgt via de website van de boekwinkel:

https://www.boekwinkelhetkruispunt.nl/

From the book

De kerk is niet van de pastor, noch van de bisschop.

“Bedenk deze kerk is niet mijn of jouw kerk. Het is de kerk van deze mensen hier in Spanbroek.” Ik citeer de wijze woorden van mijn eerste pastoor. In de ramen van de St. Vituskerk in Bussum waren de parochianen afgebeeld. In veel kerken zien we in het glas en lood de namen staan geschreven van welgestelde gelovigen die zo’n raam aan de kerk gegeven hebben. Vele oudere parochianen kunnen nog vertellen hoe er met dubbeltjes gespaard is voor kandelaars, kerklinnen, beelden, gewaden. In parochieraden, armenbesturen, kerkbesturen, collectantencolleges, jeugdclubs, sociëteiten, liturgiegroepen, bezoekersgroepen, diaconiegroepen en charitas, heeft men tijd en liefde gegeven aan de kerk ter plekke. Wij pastores zijn huurlingen, komen en gaan, trekken een tijdje met deze mensen op om hen te bemoedigen, te inspireren.

Ik moet denken aan de pastores in Namibië. Parochies konden ze maar twee keer per jaar bezoeken. Elk bezoek was een feest. Ik denk aan de katholieken in Litouwen en in Roemenië en in Oekraïne. Jaren hebben ze geen priester gezien. Maar samenkomend in stilte, soms op de kerkhoven, soms bij iemand thuis, hebben ze het geloof bewaard.

Heb vertrouwen in de mensen, ook als de dingen niet goed gaan of als ze anders gaan dan je als pastor of kerkbestuurder zou willen. Ga in gesprek met de mensen. Laat voelen dat je een herder bent en van hen houdt. Heb respect voor hen. De H. Geest is er ook nog.

Als pastor ben ik altijd hartelijk door de parochianen ontvangen. Dat zal bij iedere pastor zo zijn. Veel hebben de mensen voor je over. Maar wees bescheiden. In de sacristieën waar ik kom hangen de kasten vol met de prachtigste liturgische gewaden. “Iedere pastoor vraagt om nieuwe liturgische kleding,” zei een koster eens tegen me. Zo worden pastorieën soms duur verbouwd en kerken aangepast aan de persoonlijke smaak van de priester. Vele parochies hebben het financieel niet breed meer.

Verstandig is om eerst maar eens een paar jaar in het midden van de mensen te wonen, met hen op te trekken, bescheiden, naar hen luisterend, bij hen te gast. Kijk of je de gelovigen kunt inspireren, lukt dat niet,. trek je dan terug en laat een andere pastor het proberen. Jij bent niet de Heer van de kerk.

About the author

De auteur, Rob Mascini, is theoloog en diaken in de roomskatholieke kerk. In 1972 werd hij als een van de eerste pastorale werkers in Nederland aangesteld in de parochie van Spanbroek. In 1980 wijdde mgr. Th. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij werkte in de parochies van Spanbroek, Bussum, Den Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en Heemstede. Na zijn pensioen is hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp, en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal DiaconaatsCentrum. Voor deze functie moest hij, in nauw contact met het Vaticaan, niet alleen de diaconie van de katholieke kerken en de protestantse kerken bestuderen maar moest hij ook vele reizen maken door de wereld.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd - Pleidooi voor een open kerk

Author:

Rob Mascini

Category:

Art, culture & music

Number of pages:

118

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

19-08-2022

ISBN:

978-94-646-8004-1 / 9789464680041

Price:

€ 19,99

Language

Dutch