DAGERAAD VAN EEN NIEUW MILLENNIUM

J.P. van der Wolf

Category: Religion

€ 19,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

De wereld kraakt in zijn voegen. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Waarheen zijn wij op weg? In het laatste Bijbelboek laat God zien hoe het met deze wereld afloopt. God gaat ingrijpen en Jezus komt terug! Maar voordat het zover is, komt deze wereld in diepe problemen. Een wereldheerser komt, natuurrampen zullen toenemen en Gods toorn komt. Misschien wel als antwoord op: "als er een God is waarom doet Hij er niets aan?". Hij gaat er iets aan doen! Maar Hij laat ook zien dat er een weg, een manier is om te ontkomen aan alles wat gebeuren gaat...

From the book

"Ik Johannes, uw broeder...kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren..." Johannes werd weggevoerd in de geest op de dag des Heren. Maar wat verstaan we onder "de dag des Heren"? De Shabbath of misschien onze zondag? In het Oude Testament komen we deze uitdrukking meer tegen. Met het Hebreeuwse woord voor dag, יוֺם (jom) ,wordt soms ook een langere tijdsperiode bedoeld, zoals dat ook het geval is met de "dag des Heren". Het is een tijd van wraak, van oordeel en van Gods toorn die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus op aarde. De profeet Joël laat zien dat de "dag des HEREN" uit meerdere dagen bestaat, net als Sefanja, die het ook uitgebreid heeft over het gericht "op de dag des HEREN". Waarom is dat altijd vertaald met "op"? In het Hebreeuws kan dit ook vertaald worden met: "in". Daarom mag het of moet het misschien wel vertaald worden met: "in de dag van JHWH". Johannes werd verplaatst naar of in de tijdsperiode die genoemd wordt de "dag des HEREN", de eindtijd, en hij heeft daar Gods plannen mogen overzien. God wil zijn plan met Israël, met de gemeente en met deze wereld delen en wij mogen over de schouders van Johannes meekijken. Hoe zit het met de opname van de gemeente, met de dood en met twee opstandingen? Waarom zitten oudsten in Gods troon? Wat betekent die verzegelde boekrol, dat beest met zeven koppen en tien horens en met dat mysterieuze getal 666? Hoe zit het met de oorspronkelijke schepping, de herschepping en de nieuwe? Wat is het geheim van de vijgenboom? Waarom moet straks het loofhuttenfeest gevierd worden? Hoe zit het eigenlijk met de bruiloft van het Lam? Kijk mee....

About the author

"Ik ben geboren in 1945 in de Beemster. Dertig jaar later ging God een grote rol in mijn leven innemen toen Hij mij diep aanraakte op een conferentie van Campus Crusade for Christ. Na een grondige bijbelschoolopleiding kreeg ik een roeping als voorganger/bijbelleraar, waar mijn hele hart naar uitging. In die tijd ontwikkelde ik de driejarige cursus over het Bijbelboek Openbaring: Dageraad van een nieuw millennium."

Reviews

2011-03-12 12:19:05 | By: Daniel
Het boek geeft een waardevolle kijk in de toekomst van de wereld via het boek Openbaring. Het is een lastig boek, maar J.P. van der Wolf is in staat het begrijpelijk te maken door achtergrondinformatie te geven, maar ook de rest van de bijbel er bij te betrekken. Het verandert echt je kijk op de dingen! Zeker de moeite waard om te lezen!

2011-03-09 15:39:46 | By: C.
Zeer duidelijke uiteenzetting van Gods woord inzake het einde der tijden, maar zeker niet het einde der wereld. Werkelijk, dit boek is een aanrader en verschaft veel inzicht in Openbaring!

2011-03-04 14:00:16 | By: Neeltje
Als er een boek is dat overtuigend bewijst dat God er is, en een plan heeft met jou, mij en de wereld is het Openbaring wel. Helaas vrij lastig te doorgronden. Dageraad van een nieuw millenium is een heel heldere leidraad door dit wonderbaarlijke boek. Het is levensbelangrijk!

2011-02-28 13:09:59 | By: puppet
Yes, hij is er eindelijk!!! iedereen die op zoek is naar antwoorden die bijbelgetrouw zijn, zal zich hierin moeten verdiepen! wat een eye-opener!!

2011-02-28 23:27:19 | By: Robert S
Dit boek moet iedereen lezen! Dit boek zal u de tijd waarin we nu leven doen begrijpen. Dit boek zal u een heldere blik geven over het boek openbaringen Koop het snel, want de tijd is misschien nog maar kort om dit te kunnen lezen, Gods zegen bij het lezen!Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

DAGERAAD VAN EEN NIEUW MILLENNIUM

Author:

J.P. van der Wolf

Category:

Religion

Number of pages:

276

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

25-02-2011

ISBN:

978-94-6176-012-8 / 9789461760128

Price:

€ 19,45

Language

Dutch