God, dogma's en lege kerken

Rogeer Hoedemaekers

Category: Religion
  • (1)

€ 17,45
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Veel gelovigen hebben moeite met kerkelijke dogma’s. Ook stellen ze vragen bij veel traditionele bijbelse godsbeelden. Hoe moeten we die nu verstaan? Is God wel een persoon? Heeft de schepping een doel? Is er een hemel? Bestaan wonderen wel echt? Waarom laat God zoveel kwaad en ellende toe? Weet Hij alles? En vooral: kan God eigenlijk wel alles? Dit boek onderzoekt al deze vragen en bespreekt op open en heldere wijze, zonder theologisch jargon, een aantal moderne antwoorden. Daarbij wordt duidelijk dat er ruimte moet komen voor een update van de traditionele godsbeelden.

From the book

Is het idee van een direct ingrijpen van God in zijn schepping om het goede te bevorderen en het kwade te elimineren voor ons nog wel aannemelijk? Wonderen vormen nu een probleem. Niet alleen doordat we de natuurlijke werkelijkheid niet meer symbolisch beleven, maar vooral vanwege de ontdekte eigenschappen en wetmatigheden in de kosmos die, naar men aanneemt,­ overal hetzelfde zijn. Het komt natuurwetenschappers als buitengewoon vreemd voor dat God op heel speciale plekken zijn eigen wetmatigheden af en toe doorbreekt. Daarbij komt dat bestaande theorieën over de evolutie aannemelijk maken dat in principe de kosmische en biologische evolutie zich zonder enige bijsturing zelfstandig kan ontwikkelen. De traditionele opvatting over een wonder past bij een boven de wereld staande God die van buitenaf ­ maar niet van al te ver weg ­ ingrijpt in zijn schepping. Wonderen vormen echter bij uitstek een plek van interpretatie. Daarbij hangt veel af van reeds bestaande aannames en opvattingen. Immers, wanneer men gelooft in een almachtige God, ligt een geloof in directe interventie meer voor de hand dan wanneer men vragen heeft bij Gods almacht. De kernvraag is echter of het nog wel plausibel is dat God ingrijpt op een manier die zijn eigen regels en wetmatigheden buiten spel zet. Gezien de rol van het toeval is het niet aannemelijk dat alle gebeurtenissen binnen zijn plan vallen. De uitdaging aan de theologie is dan ook om een verklaringsmodel te vinden dat Gods werkzame invloed aannemelijk maakt binnen de spelregels van het door Hem geschapen systeem.

About the author

"Sinds mijn jeugd heb ik speciale belangstelling gehad voor zowel natuurwetenschappen als geloofsvragen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een eerste publicatie: Iets of Niets?. Bij geloofsdogma's speelde steeds de vraag mee: hoe kunnen ze dat nou zo precies weten? Een talenstudie bracht fascinatie met de verschillende manieren waarop de mens zijn wereld interpreteert. Dit tweede boek is het resultaat van een zoektocht naar de verschillende manieren waarop interpretatieprocessen ook in het geloof een rol spelen."

Reviews

2013-11-17 19:36:38 | By: truusje wijdemeren | Rating:
dit is eigenlijk meer van hetzelfde. wie betrouwbaarheid zoekt moet niet naar de dogmatiek of naar rogeer hoedemaker, maar naar de profeten. je zult uiteindelijk dan terecht komen bij het zeer concrete van de geschiedenis en bij Israel en bij een kind.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

God, dogma's en lege kerken

Author:

Rogeer Hoedemaekers

Category:

Religion

Number of pages:

182

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

10-08-2012

ISBN:

978-94-6206-200-9 / 9789462062009

Price:

€ 17,45

Language

Dutch

Rating:

  • (1)