Hoogste tijd voor - een democratische grondwet

Pieter Bijlard

Category: Miscellaneous
  • (2)

€ 17,25
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Inderdaad! Na 200 jaar is Nederland nog steeds niet tot democratisch wasdom gekomen. Onze Grondwet is op ondemocratische wijze tot stand gebracht. De macht ligt bij een kring van politici en ongekozen bestuurders en ambtenaren. Alle belangrijke beslissingen worden genomen door deze kring die in belangrijke zaken niet representatief is gebleken. Dit is niet het staatsbestel dat wij met ons allen hebben gewild. De burgers staan buiten spel en voelen zich machteloos en gefrustreerd. Hoogste tijd dat de macht weer toekomt aan het soevereine volk met een nieuwe, op democratische wijze tot stand te brengen Grondwet.

From the book

De huidige Grondwet ademt, wat betreft de stijl van besturen, nog altijd de sfeer van 1848, het jaar waarin Thorbecke  de basis legde voor de huidige Grondwet. De positie van de burger in het democratische proces kan nog het beste worden omschreven als die van figurant die weliswaar eens in de vier jaar mag stemmen, maar zich verder nergens mee mag bemoeien. De huidige Grondwet houdt alle belangrijke beslissingen angstvallig buiten het bereik van de burgers. De burger wordt voor onmondig gehouden, niet in staat zichzelf te regeren. Dit alles terwijl Nederland een bevolking heeft die tot de best opgeleide in de wereld behoort en steeds mondiger wordt. Behalve onverschillig, voelen burgers zich vaak machteloos en gefrustreerd. Zij stemmen steeds minder op gevestigde partijen of stemmen in het geheel niet. Dit is op den duur een onhoudbare situatie. Een Grondwet die de burgers voor onmondig houdt, dient te worden gewijzigd of vervangen.
Een wijziging van de huidige Grondwet teneinde alle tekortkomingen te niet te doen zou zo ingrijpend zijn dat deze moeilijk zo niet onmogelijk via de bestaande, in de huidige Grondwet voorgeschreven, wijzigingsprocedure tot stand te brengen is. De enige manier om de Grondwet de democratische legitimiteit te verschaffen, is om deze via een referendum aan de burgers voor te leggen. Maar dat kan niet volgens de huidige Grondwet. Het initiatief voor vervanging van de huidige Grondwet zal dan ook van de mondige burgers moeten komen. Deze beschouwing, welke eveneens een voorstel voor een nieuwe, op democratische wijze tot stand te brengen Grondwet bevat, wil hiertoe een eerste aanzet geven.

About the author

"Ik ben in 1936 in Soerabaja geboren,  ik ben getrouwd en heb drie kinderen en zeven kleinkinderen. Na mijn studie in Delft heb ik bij een grote oliemaatschappij gewerkt. Na mijn pensionering heb ik jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben tot het schrijven van deze beschouwingen gekomen om mijn bezorgdheid tot uitdrukking te brengen over wat er allemaal in dit land gebeurde en nog steeds gebeurt. Mijn hoop is dat anderen deze gedachten delen."

Reviews

2013-06-29 13:33:41 | By: Cornelis Schavemaker | Rating:
Goed werk. Uitgangspunt voor hopelijk veel gedachtewisselingen over het samenstellen van een echt democratische Grondwet.

2013-06-28 15:19:24 | By: Cornelis Schavemaker | Rating:
Een goede, welkome bijdrage in de aanzetten van burgers om te komen tot een eigentijdse Grondwet in een volwaardige, Nederlandse democratie.Write your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Hoogste tijd voor - een democratische grondwet

Author:

Pieter Bijlard

Category:

Miscellaneous

Number of pages:

136

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

15-03-2013

ISBN:

978-94-620-6744-8 / 9789462067448

Price:

€ 17,25

Language

Dutch

Rating:

  • (2)