GEZEGEND IS HET HOUT

Jonathan Lambaerts

Category: Religion

€ 12,95
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)
Order at the author

Summary

Het overdenken van de kruisweg is een oud gebruik uit het katholieke geloofsleven. Net als het geloof zelf, is het in onmin geraakt. De kruiswegen in de kerken verzamelen veel stof, maar nog weinig gelovigen. In bedevaartsoorden worden ze steeds minder bewandeld. Stilstaan bij de lijdensweg van Jezus van Nazareth voelt onwennig aan, zelfs ongepast, en de band met het eigen leven lijkt vergezocht. Hierdoor gaat de waarde van het overdenken van de kruisweg verloren. Dit valt te betreuren, want ook voor de eigentijdse gelovige, de twijfelaar en zelfs voor de niet-gelovige heeft deze geloofsoefening een meerwaarde.

From the book

Het lijkt overtrokken, zelfs wat oneerbiedig, om de terdoodveroordeling van Jezus op ons eigen leven te betrekken. Toch zijn er overeenkomsten. De dood van Jezus sproot voort uit een oordeel. Niet dat van Pilatus, maar dat van een groep die vond dat Hij een godslasteraar was, een valse profeet en een oproerkraaier. Ook wij worden iedere dag veroordeeld, en ook wij sterven een beetje met iedere veroordeling. Het oordeel dat over ons wordt uitgesproken, herleidt ons tot iets dat wij niet, of niet helemaal zijn. Het legt geen rekenschap af van de rijkdom van onze persoon. Noch van onze mogelijkheid onszelf te overstijgen, te overwinnen en te vervolmaken. Allemaal schieten wij wel eens tekort, maar dat betekent nog niet dat wij deze tekortkomingen zijn. Iemand proberen op te sluiten in één handeling of één karaktertrek, is deze persoon geweld aandoen en hem in zekere zin doden. Door hem in te kapselen in ons oordeel, wordt hem de vrijheid ontnomen om zichzelf te zijn, en zichzelf te beleven. Het oordeel maakt van hem een idee, en ideeën verdienen geen mededogen of barmhartigheid.

About the author

Jonathan Lambaerts (°1985) was verschillende jaren actief als pastoraal werker, en is nog steeds actief als vrijwilliger in het pastoraal werk. Samen met anderen gaat hij op weg in het geloof. Voor velen is het geloof moeilijk hanteerbaar geworden. Toch gaat er nog altijd een onschatbare rijkdom in schuil, op voorwaarde dat het kan worden vertaald naar onze tijd, en ons eigen leven. Hiertoe neemt Jonathan in zijn schrijven een voorzichtige poging…

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

GEZEGEND IS HET HOUT

Author:

Jonathan Lambaerts

Category:

Religion

Number of pages:

42

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

01-04-2016

ISBN:

978-94-0222-551-8 / 9789402225518

Price:

€ 12,95

Language

Dutch