Leren van Java - Eigentijdse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus

Henk Venema & Jaap Groen (Red.)

Category: Religion

€ 20,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Waarom zouden wij in Nederland kennis nemen van een belijdenis die geschreven is door kerken op Java in Indonesië? Voor u ligt zo’n document, dat in 69 vragen en antwoorden handelt over cultuur, religieuze- en kerkelijke pluraliteit, politiek, economie, wetenschap en techniek. De toelichting van de vertalers geeft een boeiende inkijk op hoe men op Java aan de hand van de Bijbel een weg zoekt in hun leefwereld. Twee bijdragen van Nederlandse theologen slaan een brug naar hedendaagse belijdenisvorming hier in Nederland. Dit document is een uitdaging voor wie zijn geloof wil belijden in de context van onze huidige maatschappij.


Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Vraag: Waarom heeft de GKJTU zoveel waardering voor die verscheidenheid in taal en cultuur?
 
Antwoord: God schiep de wereld en alles wat daarin is in al zijn veelsoortigheid. Daarmee is verscheidenheid een wezenlijk scheppingsgegeven, dat we met lof en eer dienen te accepteren. De pogingen van de mens om deze diversiteit te veranderen in uniformiteit betekenen een afwijzing van de essentie van het leven zelf. In het Oude Testament probeerde men ooit om het menselijk leven één en eenvormig te maken door het bouwen van een toren die als oriëntatiecentrum voor (het leven van) de mensen moest dienen. Dat was echter niet goed in de ogen van de Heer en daarom verwarde Hij hun taal. Het gevolg hiervan was dat de mensen zich verspreidden over de hele wereld met ieder hun eigen specifieke kenmerken.
In het vervolg spreekt de Heer een ieder dan ook aan in zijn of haar eigen taal en volgens zijn of haar eigen cultuur. Ook al worden in Christus alle volken één, dit betekent niet dat daarmee hun talen en culturen geüniformeerd worden, maar juist in de diversiteit van hun culturen en talen zullen zij voortaan de Naam van de Heer verheerlijken tot het einde van de tijd. Als gevolg van de globalisering worden de culturen van de volken en stammen wel steeds meer geüniformeerd, zowel op nationaal als internationaal niveau. De GKJTU laat zich echter niet meeslepen in deze uniformering van de culturen, maar blijft de plaatselijke culturen waarderen en koesteren.

About the author

De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, opgericht in 1901, die momenteel ruim zestig zendingswerkers heeft uitgezonden, en in een groot aantal landen diverse projecten steunt. In Indonesië heeft de GZB contacten op Sulawesi en op Java.
Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met OLINDO, een overlegplatform waarin naast de GZB nog een aantal andere gereformeerde zendingsorganisaties vertegenwoordigd zijn die banden hebben met kerken in Indonesië. Verschillende personen hebben aan dit boek meegewerkt, o.a. Dr. Christian Goßweiler, Dr. Dolf te Velde, en Dr. Theo Pleizier, terwijl Prof. Dr. Wim Verboom een voorwoord heeft geschreven.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Leren van Java - Eigentijdse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus

Author:

Henk Venema & Jaap Groen (Red.)

Category:

Religion

Number of pages:

172

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback A5

Release date:

02-06-2017

ISBN:

978-94-022-3667-5 / 9789402236675

Price:

€ 20,00

Language

Dutch