Geloof en levenskracht - De weg van vertrouwen, waarheid en wetenschap naar welzijn en geluk

Albert Klok

Category: Religion

€ 23,00
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Geloof en Levenskracht worden in dit boek naast elkaar gezet. Maatschappelijke en geestelijke visies worden nader belicht. Liefde, vertrouwen, vriendschap en spiritualiteit komen aan de orde. Werkelijkheidsbesef, dogmatiek en confucianisme worden behandeld en aan het mysterie van het leven wordt zeer uitvoerig aandacht besteed. Klok wil met zijn boek ons inzicht in het geloof verbreden door diepgang te zoeken, passend bij een wetenschappelijke onderbouwing en gericht op vraagstukken van de huidige maatschappij. Ontdek hoe het geloof de weg naar welzijn en geluk met levenskracht onderbouwt.

From the book

Het is duidelijk dat ons lichaam niet alleen een vorm is van materie of massa maar dat er daarnaast een diepere kern aanwezig is om het lichaam te doen functioneren in al zijn facetten.  We zouden deze kern de drijvende kracht kunnen noemen dan wel een spirituele component van de geest.
De  organen van ieder mens omvatten een enorme hoeveelheid genen die ieder op zich bepaalde eigenschappen vertegenwoordigen verkregen door erfelijkheid en fysiek gebonden zijn aan de chromosomen  van het organisme. De genetische eigenschappen zijn bepalend voor de soort en als zodanig kunnen we het verschil bepalen tussen plant, mens en dier.
De mens heeft behalve een massa, die we lichaam noemen, een ziel die de bron vormt van ons geweten en middels de geest het levende  element vormt van ons lichaam.
Het functioneren van onze organen wordt bepaald door onze genetische eigenschappen alsmede de omgeving waarin een organisme zich bevindt, gestuurd door de geest van ons bestaan.  De geest kan daarom beschouwd worden als het orgaan dat de mens doet handelen, denken en voelen ook al is dit orgaan volledig abstract. Het is de werkende kracht en het levensorgaan dat ons is gegeven bij de geboorte.  Ook werkt de geest aan de vorming en veranderingen van onze personificatie zoals deze in de ziel aanwezig is.
In de Bijbel staat: De geest van God zweefde over de wateren. Omdat de geest een actief element is kan deze tekst worden uitgelegd dat God actief bezig is met ons en als zodanig aanwezig. Het is meer dan de aanwezigheid van een statische verschijning.
 
Het levende element van de geest noemen we Bewustzijn dat zich in alle facetten manifesteert.
Bewustzijn is datgene dat ons werkelijkheidsbesef weergeeft en niet alleen onze kennis maar ook ons gevoel en intuïtie spelen daarbij een rol.  Het bewustzijn brengt de informatie van de geest naar onze hersenen  die dat dan weer vertalen tot acties naar onze organen.
Onze hersenen staan normaal gesproken altijd ingeschakeld maar als deze, om welke reden dan ook, tijdelijk zijn uitgeschakeld of verdoofd zal het bewustzijn zijn aanwezigheid behouden. Het overbrengen van informatie tussen lichaam en geest is altijd wederkerig waarbij het bewustzijn een essentieel element is.
Een wezenlijk verschil tussen ziel en geest is dat de geest een puur element is van de ziel en gezien kan worden als een goddelijke kracht die de verbinding legt met de schepping. De geest is een vorm van abstracte functionaliteit waarvan de werking dus alleen tot uiting kan komen indien er sprake is van een verbintenis met een lichaam.
Gesteld wordt veelal dat de ziel gezien kan worden als een verbintenis met God met vaste eigenschappen, die wij niet kunnen waarnemen in zijn totale hoedanigheid, niet kunnen veranderen en waarvan alleen het resultaat merkbaar is.
Ik ben echter van mening dat de mens door eigen geestelijke vermogens, inspanningen en gedragingen de geest kan bewerken en als zodanig de ziel kan worden beïnvloed.
 

Laat de kerken spreken over de geest

en de geest over de kerken

want zonder de geest kan de kerk niet spreken.

About the author

Albert Klok heeft zich als voormalig marketting manager en verkoopdirecteur van een handelsonderneming getraind in het ontdekken van problemen bij afnemers om een commerciële oplossing te bieden. Veel problemen bevonden zich echter op emotioneel terrein waarvoor psychiaters, medici en godsdienstleraren een oplossing zouden moeten bieden. De werkelijkheid bleek echter veel meer te maken hebben met onbegrip en ongeloof in God en in de mensheid. Voor de auteur een reden om zich na zijn pensionering hierin te gaan verdiepen waarbij hij tot geweldige ontdekkingen kwam - op een weg naar geluk en welzijn.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Geloof en levenskracht - De weg van vertrouwen, waarheid en wetenschap naar welzijn en geluk

Author:

Albert Klok

Category:

Religion

Number of pages:

312

Illustrated:

Yes

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

06-10-2017

ISBN:

978-94-0223-797-9 / 9789402237979

Price:

€ 23,00

Language

Dutch