Met het oog op Jezus - De prediking van de brief aan de Hebreeën

Henk van der Meulen

Category: Religion

€ 25,49
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Deze studie biedt naast een grondig commentaar ruim twintig inspirerende schetsen over teksten uit de brief aan de Hebreeën. Wie zich verdiept in dit unieke, door een retorisch begaafde en pastoraal bewogen prediker geschreven Bijbelboek zal de verrassende actualiteit ervan ervaren. Thema’s die ons vandaag nog evenzeer bezighouden, passeren de revue. Te denken valt onder meer aan: het geloof in engelen, de betekenis van de rustdag, schuld en verzoening, de hemel, gemeente zijn, voorbede doen, pelgrimage en vreemdelingschap, en bovenal het houvast biedend belijden van Jezus.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Hij is de leidsman van het geloof. ‘Aanvoerder’ betekent het. Weliswaar kennen wij ook die figuur uit de sportwereld. De aanvoerder is de eerst verantwoordelijke speler op het veld, die het goede voorbeeld geeft en het team draagt. Maar het Griekse woord dat de auteur gebruikt, houdt meer in. Het is oorspronkelijk een titel voor een politiek of militair leider. Hij gaat voorop, slaat een bres in de linie van de vijand en baant zo de weg voor de anderen. Jezus heeft de schande van het kruis gedragen. En ook al delen de gelovigen in die schande (11:26; 13:13), de smaad van Jezus’ unieke kruis is eens en voorgoed door hem gedragen.
Jezus is de voleinder van het geloof. Hij, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt (7:28), kan ieder die door hem tot God komt volkomen redden (7:25) en ieder die beproefd wordt bijstaan (2:28). Daarom vertaalt de NBV ook: ‘Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’. Met deze support van Jezus krijgen we de kracht om onze wedloop te lopen. We volharden, omdat hij ons steunt. We houden stand, omdat hij ons vasthoudt. Laten we daarom de wedloop lopen die voor ons ligt, de blik gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Het beeld van de sporter gaat nu dan ook mank. Een goede atleet moet in zichzelf geloven. Maar de gelovige gelooft niet in zichzelf, maar in Jezus. Door hem loopt zij of hij een gewonnen race.

About the author

Henk van der Meulen (1950) was bijna twintig jaar universitair docent Praktische Theologie (PThU). Hij publiceerde onder andere Liefdevol oog en open oor (red.), De pastor als reisgenoot en Om het geheim van het leven. Na zijn pensionering verdiept hij zich (opnieuw) in de Brief aan de Hebreeën. Hem boeit vooral de originele manier, waarop de schrijver van deze brief zijn sociaal-maatschappelijk beproefde en geestelijk vermoeid geraakte lezers een hart onder de riem steekt.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Product information

Title:

Met het oog op Jezus - De prediking van de brief aan de Hebreeën

Author:

Henk van der Meulen

Category:

Religion

Number of pages:

436

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 16 x 24 cm

Release date:

23-02-2018

ISBN:

978-94-022-4288-1 / 9789402242881

Price:

€ 25,49

Language

Dutch