Wie zijn familie van Jezus? - Een Bijbelse theologie van land en volk en een reactie op het christenzionisme

Rob Dalrymple - vertaling door Steven Paas

Category: Religion

€ 21,99
Free shipping
Delivery between two and five working days (the Netherlands and Belgium)

Summary

Het gaat in dit boek om een indringende vraag: ‘Wie zijn familie van Jezus?’ Dalrymple verwijst naar de antwoorden die Jezus Zelf gaf: Het zijn degenen die de wil van God doen (Mk.3:35), dat wil zeggen, die het geloof van Abraham hebben (Joh.8:39; vgl. Lk.3:8; Gal.3:6-9; Hebr.11:8-11). Beslissend is een geestelijke band met Jezus en niet een biologische of etnische verwantschap met Hem en ook niet een speciale nationaliteit of geaardheid. Dit boek mengt zich in de gesprekken over de verhouding tussen de Kerk en Israël. De auteur laat zien hoe die door christenzionisten en vervangingstheologen wordt scheefgetrokken. Hij roept op tot christelijke liefde in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict, vooral voor hen die Jezus in Mattheüs 25:40 Zijn ‘geringste broeders’ noemde. De kern van het boek bestaat uit een diepgaande bestudering van gegevens in de Bijbel over de aard en het doel van Israël, in het bijzonder de wezenlijke en heerlijke vervulling die Israël vindt in Jezus Christus.

Dit boek is verschenen onder het samenwerkingsimprint bc∙bs 
van Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout.From the book

Ik ben me er goed van bewust dat ‘Israël’ voor veel christenen een explosief onderwerp is en dat het schrijven van een boek over het christenzionisme lijkt op het zich wagen in een mijnenveld. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit een mijnenveld betreft dat we moeten betreden. De Kerk moet luisteren.
Misschien vragen sommigen zich wel af of wij ons überhaupt moeten bekommeren om een conflict in het Midden-Oosten. We moeten in elk geval begrijpen dat het volk van God een roeping heeft, en een opdracht. Onze opdracht is om de handen en de voeten te zijn van Christus, die bezig is om Zijn Koninkrijk op te richten. Wij moeten het licht van de wereld zijn. Een licht dat waarheid, vrede en gerechtigheid meebrengt voor de hele schepping van God.
We hebben er bovendien iets mee te maken omdat bij God mensen er iets toe doen, zowel Israëli’s als Palestijnen; zowel Joden als Arabieren, kortom alle mensen. Want alle mensen doen er iets toe bij God. Daarom moeten ze er ook iets toe doen bij het volk van God.
We zijn er ook bij betrokken vanwege het feit dat er in het land Israël ook christenen leven; er is in Israël sprake van een strijdende en tegelijk bloeiende Kerk. In Palestina is de Kerk, die er al sinds de tijd van Christus bestaat, aan lijden en sterven onderhevig. Een van de meest indrukwekkende dingen die ik er heb gehoord – en ik hoorde het vele malen – is dit: Wanneer ik in deze contreien aan christenen vraag wat ze zouden willen dat ik de christenen in het Westen vertel over hun benarde toestand, dan is hun antwoord/reactie: Vertel ze alleen maar dat we hier bestaan.
Waarom kan het Heilige Land ons iets schelen? Om vele redenen. Een daarvan is dat Jezus heeft gezegd dat hetgeen we doen voor ‘deze geringste broeders van Mij’ we doen voor Hem (Mt. 25:40). In werkelijkheid echter heeft de theologie in het Westen ertoe gediend om in het Heilige Land bij te dragen tot een conflict, dat een negatieve uitwerking had voor velen, inbegrepen onze broeders en zusters in Christus.


Dr. Dirk Visser recenseert boek van Dalrymple over het Christenzionisme/ Israëlisme, in: Kerkbad voor het Noorden, 10 Jan. 2020
https://www.kerkbladvoorhetnoorden.nl/index.php/3521-jezus-vervulde-de-beloften-van-god

About the author

Rob Dalrymple (PhD Westminster Seminary) is pastor en hoogleraar. Hij is meer dan 29 jaar actief in lokale gemeentes en aan theologische opleidingen. Hij is de auteur van talrijke boeken en artikelen. In dit boek, dat de vertaling is van zijn These Brothers of Mine, bespreekt hij zaken die verband houden met het Heilige Land. Rob schreef ook o.a.: Understanding the New Testament and the End Times; Follow the Lamb: A Guide to Reading, Understanding, and Applying the Book of Revelation; Revelation and the Two Witnesses. Zie verder Robs website www.determinetruth.com en zijn podcast podbean.com.

ReviewsWrite your own review

:

Your email will only be used for the given review

:
:
:
 

Op zoek naar de familie van Jezus

Een kritisch onderzoek naar de opvattingen van het israëlisme (met
inbegrip van het christenzionisme en de vervangingstheologie).

Lees verder

Het Israëlisme en de plaats van Christus - Review by Rob Dalrymple, PhD

This collection of essays, published in English and in Dutch, includes such notable contributers as G. K. Beale, Colin Chapman, and O. Palmer Robertson. 


Lees verder

Product information

Title:

Wie zijn familie van Jezus? - Een Bijbelse theologie van land en volk en een reactie op het christenzionisme

Author:

Rob Dalrymple - vertaling door Steven Paas

Category:

Religion

Number of pages:

250

Illustrated:

No

Format/size:

Paperback 12,5 cm x 20 cm

Release date:

14-06-2019

ISBN:

978-94-6389-357-2 / 9789463893572

Price:

€ 21,99

Language

Dutch